Sökning: "mattias lundblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mattias lundblad.

 1. 1. Hållbar miljöundervisning – Lärare på VFU-skolor i Göteborgsområdet svarar på frågor om sin miljöundervisning

  C-uppsats,

  Författare :Mattias Lundblad; Patrik Benjaminsson; [2009]
  Nyckelord :Milj;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte är att ge en bild av miljöundervisningen som bedrivs på VFU-skolor i Göteborgsområdet. Vad harlärarna att förhålla sig till i styrdokumenten, hur lyckas de leva upp till ambitionerna i dessa och vilkenkunskap kan vi själva utveckla om miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling? Vi ser påregelbundenheten i miljöundervisningen, om den har utvecklats mot undervisning för hållbar utveckling ochlärarnas förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. SYO- tant eller karriärcoach? Behov, brister och utvecklingsmöjligheter inom vuxenvägledningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mattias Lundblad; Lars Persson; [2007]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vuxenvägledning; flexibilitet; livslångt lärande; utvecklingsmöjligheter; fragmenterat system; workplace guidance;

  Sammanfattning : Frågan om var man kommer att hamna efter sin utbildning är en ständigt pågående process i varje students medvetande. I våra tankar kring valet av den önskvärda arbetsplatsen har vuxenvägledning varit det som tilltalat oss mest hittills under utbildningen. LÄS MER