Sökning: "mattias wessman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mattias wessman.

 1. 1. Key Success Factors for Collaborative Innovation in Silicon Valley

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Mattias Wessman; Jonathan Eng Stensson; [2015]
  Nyckelord :Co-innovation; Collaboration; Innovation; Silicon Valley; Startups; Corporations; Value Proposition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Jonathan Eng Stensson and Mattias Wessman Supervisors: Charlotta Johnsson, Associate Professor, Department of Automatic Control, Faculty of Engineering, Lund University Stein Kleppestø, Associate Professor, Department of Business Administration, Lund University Johan Sjöberg, Innovation Program Manager, Ericsson, Stockholm Kristoffer Gronowski, Principal Researcher, Ericsson, Silicon Valley Problematization: Given that collaboration is vital for innovation, a first step is to find a suitable collaboration partner. A company that is looking for a collaboration partner needs to create a suitable value proposition that focuses on the benefits for the potential partner. LÄS MER

 2. 2. Utformning, Utförande och Uppföljning: Styrelsens roll vid strategisk utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Medjit Yalmaz Kadir; Filip Hellström; Mattias Wessman; [2011]
  Nyckelord :Corporate governance; Fallstudie; Strategi; Inwido; Styrelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån uppsatsens teoretiska ramverk undersöka styrelsens roll vid utformning, utförande och uppföljning av strategi med hjälp av en fallstudie. Metod: Uppsatsens ansats är deduktiv och datainsamlingen har skett genom intervjuer med styrelseledamöter och konsulter enligt kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. WLAN Security : IEEE 802.11b or Bluetooth - which standard provides best security methods for companies?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem

  Författare :Charlotte Abrahamsson; Mattias Wessman; [2004]
  Nyckelord :WLAN; IEEE 802.11b; Bluetooth; company; security; recommendation;

  Sammanfattning : Which security holes and security methods do IEEE 802.11b and Bluetooth offer? Which standard provides best security methods for companies? These are two interesting questions that this thesis will be about. The purpose is to give companies more information of the security aspects that come with using WLANs. LÄS MER