Sökning: "mattias will"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden mattias will.

 1. 1. Varför talar just du? : Elevers upplevelse av sitt talutrymme i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Intersektionalitet; talutrymme; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates how senior year high school students experience their vocalparticipation in the subject of social science and how these experiences may differ from anintersectional perspective. The study will also present some measures to counteract theprevailing differences depending on the student's gender, ethnicity, and class affiliation. LÄS MER

 2. 2. "Varför tänds inte den röda lampan?" : Riktlinjer gällande färgsättning för god tillgänglighet av information på webben för personer med defekt färgseende.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Sandström; [2022]
  Nyckelord :Färgblindhet; Färgsättning; Webbdesign; Informationsdesign; GUI; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Omkring 10% av befolkningen lider av defekt färgseende. De flesta, upptill 99%, av dessa är röd-grön färgblinda. Den sista procenten delasmellan totalt färgblinda och de med gul-blå färgblindhet. LÄS MER

 3. 3. Investigation of non-metallic inclusions and chip properties in Cu-based alloys by numerical analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ousmane El Hamid; Mattias Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analysis of the macrostructure of metallic alloys is of utmost importance as there is a direct correlation on the physical properties and some features of the structures. This is true for copper based alloys and the non-metallic inclusions (NMI) that are enclosed in their structure. LÄS MER

 4. 4. Wide-Angle Radome Design for Low-Cost Additive Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Martin Fajerberg; Mattias Nylander; [2022]
  Nyckelord :Radar; Radome; A-Sandwich; B-Sandwich; Multilayer; Polarization; Angle of Incidence; Finite Element Method; Differential Evolution Optimization; Transmission Line Theory; Honeycomb; Additive Manufacturing; Electromagnetic Theory; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The radome, a portmanteau of the words radar and dome, is a protective dielectric cover to protect a radar from its surrounding environment. The surrounding environment can be rain, wind, sand, dust and whatever else that might harm the radar. LÄS MER

 5. 5. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER