Sökning: "matvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet matvanor.

 1. 1. Patienters upplevelser av att följa egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Gustavsson; Stina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Selfcare advice; heart attack; lifestyle change; individualized care; patient experience; Egenvårdsråd; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; individualiserad vård; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i Sverige. För personen som drabbas är det en otäck händelse som påverkar individens livsvärld. Levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor, brist på daglig fysisk aktivitet samt tobaksanvändning är alla riskfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Konsten att se helheten : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av hälsofrämjande omvårdnad för patienter med hypertoni inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Henriksson; Sofie Loikas; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; sjuksköterskor; upplevelse; hypertoni; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. I Sverige finns cirka 1,8 miljoner som är drabbade. Orsaken till uppkomst är ofta ohälsosamma levnadsvanor såsom övervikt, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och försämrade matvanor. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen hetsätningsstörning - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Angela Nguyen; Vanda Fodor; [2021]
  Nyckelord :Binge eating disorder; experience; support; women; Hetsätningsstörning; kvinnor; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av symtomen för hetsätningsstörning är att inte ha kontroll över den mängd mat som äts. Individen får i sig mer mat än vad kroppen behöver under en kort period, vilket över tid kan leda till komplikationer för hälsan såsom fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars val av livsmedel till barn 1-5 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Frida Annefors; Catthariya Göransson; [2021]
  Nyckelord :livsmedelsval; föräldrars val av livsmedel; mat till barn; barn 1-5 år;

  Sammanfattning : Bakgrund. Barns matvanor grundläggs tidigt. Kostmönster, ätbeteende och smakpreferenser är exempel på sådant som följer individen genom uppväxten. Under den första tiden i livet är därför föräldrarnas roll för barnets kost viktig, då det är dem som serverar maten. LÄS MER

 5. 5. Kost- och livsmedelsval vid tyreoideasjukdom : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Marta Gran; Marcus Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Tyreoidea; sköldkörtel; sköldkörtelssjukdom; kost; livsmedelsval; diet; matvanor; informationskällor; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Tyreoideasjukdomar räknas idag som folksjukdom i Sverige. Behandlingsalternativen är begränsade och ofta kvarstår symptom trots påbörjad läkemedelsbehandling. Forskningen inom området är begränsad, vilket medför att ingen kosthållning kan rekommenderas som kompletterande behandling vid tillståndet. LÄS MER