Sökning: "maunsbach"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet maunsbach.

 1. 1. Avdragsmöjligheter för kostnader vid klimatkompensation – finns dem inom ramen för dagens skattesystem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Maunsbach; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; avdragsmöjligheter; klimatkompensation; Avdragsgill driftkostnad; gåva; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera möjligheten till avdrag för kostnader för klimatkompensation i svensk skatterätt. Den kommer undersöka om möjligheten för avdrag finns i det system vi redan har och vad som krävs för att en kostnad generellt ska ses som avdragsgill, framför allt konflikten mellan en avdragsgill driftkostnad och en icke avdragsgill gåva. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta missbrukare av narkotikaklassade substanser - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lovisa Nordström Maunsbach; Sandra Björklund; [2022]
  Nyckelord :Missbruk; narkotikaklassade substanser; somatisk sjukvård; sjuksköterska; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige missbrukar 55 000 personer narkotikaklassade substanser. Missbruket resulterar ofta i en minskad livskvalitet. Sjuksköterskan ansvarar för att ge en jämlik vård som främjar hälsa. Trots detta upplever missbrukare att sjuksköterskor har en diskriminerande syn mot patientgruppen. LÄS MER

 3. 3. En kropp som blöder : En studie av menstruation i fem svenska samtidsromaner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Johansson Vaara; [2019]
  Nyckelord :Menstruation; Menstruation in Literature; Swedish Literature; Self-Surveillance; Fluidity; Corporeal Feminism; Menstruation; Menstruation i litteratur; Svensk litteratur; Självövervakning; Fluiditet; Korporeal feminism;

  Sammanfattning : In this paper, I study depictions of menstruation in five Swedish, contemporary novels: Bara ha roligt (2018) by Maria Maunsbach, Nora eller Brinn Oslo brinn (2018) by Johanna Frid, Om vi bara kunde byta kroppar med varandra (2018) by Johanna Nilsson, Nej, det är en snöklump (2002) by Sara Villius, and Linas kvällsbok (2003) by Emma Hamberg. Menstruation has been a discussed topic in Swedish media for the past few years. LÄS MER

 4. 4. Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online? An EU–U.S. Comparative Study of Tomorrow's Privacy in Light of the General Data Protection Regulation and Google Spain v. AEPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Kulevska; [2014]
  Nyckelord :Google Spain v. AEPD; General Data Protection Regulation; GDPR; Directive 95 46 EC; EU Commission; Vivianne Reding; Barack Obama; Consumer Privacy Bill of Rights; Humaniazing; Digital Age; forgetting; remembering; reconceptualising; expiration dates; personal data; Digital Persona; Cognitive Adjustment; Transatlantic Clash; First Amendment; Communications Decency Act Section 230; Facebook; Google; DMCA; Digital Millennium Copyright Act; search engine; deletion responsibility; future of your past; user agreements; deletion; freedom of information; freedom of expression; U.S. Law; EU Law; Privacy Law; CJEU; The Court of Justice of the European Union; defamation; The Right to Be Forgotten; European Union; U.S.–EU Safe Harbour Agreement; WIkipedia; social media websites; data controller; best practice agreement; globalization; the Internet; Internet Law; Cyber Law; Global Technology; Berkman Center for Internet and Society at Harvard Law School; U.S.A.; EU Commissioner; Technology; harmonize; cross-border collaboration; Professor Ulf Maunsbach; Faculty of Law at Lund University; Professor Christopher Gibson; Suffolk University Law School; David Larochelle; Lead Engineer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Eftersom snabb teknisk utveckling och globalisering har förändrat sättet på vilket vi anförtror oss personuppgifter till webbplatser för sociala medier samt sökmotorer, har den Europeiska kommissionen föreslagit en ny dataskyddsförordning som kommer att förbättra skyddet för den personliga integriteteten på internet för medborgarna i EU. Då den med stor sannolikhet träder i kraft år 2016 kommer ett av de stora tilläggen från det nuvarande dataskyddsdirektivet 95/46/EC att vara den så kallade rätten att bli bortglömd. LÄS MER

 5. 5. Att stimulera ekonomisk hållbar utveckling : en kritisk studie av BoP-modellen och inclusive business-teori

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Eva Maunsbach; [2013]
  Nyckelord :BoP-strategy; inclusive business; Sustainable development; capability approach; human rights; Sida; mänskliga rättigheter; Philosophy and Religion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de mest centrala frågorna på den internationella politiska arenan idag är hur vi ska bekämpa världsfattigdomen, en fråga varpå det finns massor av teorier och följaktligen svar. Ett perspektiv som gör anspråk på att lösa fattigdomsproblematiken och bidra till en hållbar utveckling är inclusive business-teorin, och ur den sprungna, BoP-modellen. LÄS MER