Sökning: "max faktor"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden max faktor.

 1. 1. Measuring T1 using MP2RAGE in Human Brain at 7T – Effect of B1+ and Inversion Pulse Efficiency

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Mustafa Kadhim; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The MP2RAGE technique has become popular for structural MRI at ultra-high fields. The core idea behind MP2RAGE is to reduce the influence of flip angle inhomogeneity (B +), proton density and T2* by calculating the regularized signed ratio of two complex MP-RAGE images acquired at different inversion times (TI) within the cycle. LÄS MER

 2. 2. Biareans värdepåverkan : Hur påverkar biareans storlek och användningssätt prisbildningen för småhus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Christian Eriksson; Louise Wallin; [2021]
  Nyckelord :Assessed valuation; living space with secondary use; detached house; basement; assessed value; Fastighetstaxering; biarea; småhusfastighet; källarutrymme; taxeringsvärde;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur biareans storlek och användningssätt påverkar prisbildningen för småhusfastigheter. Genom att studera biareans prispåverkan kan studien ge indikationer gällande hanteringen av biareans värdepåverkan inom fastighetstaxeringen och om den bör genomgå en förändring. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar kring lägesfaktorns inverkan på hyressättningen av nyproduceradebostadslägenheter : En fallstudie av sex fastighetsaktörer i fem områden i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Max Rinaldo; Carl Hofstrand; [2020]
  Nyckelord :Rent setting; location; presumption rent; self-determined rent; Hyressättning; läge; presumtionshyra; egensatt hyra;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur ett antal aktörer resonerar kring lägesfaktorn ochdess inverkan i hyressättningen av nyproducerade lägenheter i fem utvalda områden i Stockholm.Detta då de tidigare studier som har utrett lägets inverkan i hyressättningen har baserats på detbefintliga hyresrättsbeståndet, där hyrorna till stor del är satta enligt bruksvärdesprincipen. LÄS MER

 4. 4. Flow pattern analysis of a Surface Flow Constructed Wetland : Treating surface runoff and landfill leachate water from the Löt waste management site

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Max-Bernhard Alm; [2020]
  Nyckelord :Surface flow constructed wetland; flow pattern analysis; numerical model;

  Sammanfattning : The waste management and recycling company, Söderhalls Renhållningsverk (SÖRAB) have constructed a surface flow wetland in order to treat surface runoff from the waste management site, Löt. The contaminated water passes several treatment steps until it reaches the wetland and a subsequent soil infiltration step. LÄS MER

 5. 5. Faktorerna bakom svenska företags valutasäkringsbeslut - En studie av svenska icke finansiella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Bagger; Nicholas Björk; [2019-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 104 svenska icke finansiella företag. Detta gjordes i syfte för attta reda på vilka faktorer som ligger till grund för svenska företags valutasäkringsbeslut. LÄS MER