Sökning: "max sjöström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden max sjöström.

 1. 1. Läkemedelsavvikelser och de faktorer som påverkar dem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Max Thorén; Linnea Sjöström; [2016-06-03]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Säker Vård; Avvikelser; Läkemedelsavvikelser; Läkemedelshantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet är ett stort och aktuellt område. Alla patienter inom hälso- ochsjukvården kan drabbas av läkemedelsrelaterade vårdskador. Sjuksköterskan har en centralroll i läkemedelsprocessen, och tillbringar mycket arbetstid åt läkemedelshantering. LÄS MER

 2. 2. Har du hört den förut? : En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Waldenbäck Lucas; Sjöström Max; [2016]
  Nyckelord :Köpbeteende; sinnesmarknadsföring; bakgrundsmusik; dagligvaruhandel; känslotillstånd;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker bakgrundsmusikens påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende beroende på om det spelas bekant-, obekant- eller ingen musik i dagligvaruhandeln. Över en tvåveckorsperiod har studien samlat in 163 enkätsvar avseende musikens bekanthet samt kunders känslotillstånd i form av glädje och upprymdhet. LÄS MER