Sökning: "maxent"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet maxent.

 1. 1. Miljö och landskap : En undersökning av landskap och miljö i relation till placeringen avboplatser i Ystadområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rasmus Larshagen; [2023]
  Nyckelord :Predictive modeling; Maxent; Ystad area; Settlement patterns; Neolithic; Bronze age; Prediktiv modellering; Maxent; Ystadområdet; Bosättnings mönster; Neolitikum; Bronsålder;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan landskap, miljö och placeringen av boplatser från neolitikum och bronsålder i Ystadområdet. Uppsatsen åstadkommer detta genom maximal entropi modellering av boplatsernas placering i relation till flera variabler i landskapet och miljön. LÄS MER

 2. 2. Investigating the influence of the tidal regime on harbour porpoise Phocoena phocoena distribution in Mount’s Bay, Cornwall

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Duncan Jones; [2023]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; GIS; Habitat Modelling; Harbour Porpoise; MaxEnt; Tidal Processes; Conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Investigating the influence of the tidal regime on harbour porpoise Phocoena phocoena distribution in Mount’s Bay, Cornwall Abstract Unintentional by-catch in fishing gear is a significant cause of mortality of harbour porpoises in UK waters. Understanding the spatial distribution of harbour porpoises at fine scales and how this changes over time is essential when trying to understand where these lethal interactions might occur. LÄS MER

 3. 3. A COMPARATIVE ANALYSIS OF NLP ALGORITHMS FOR IMPLEMENTING AI CONVERSATIONAL ASSISTANTS : Comparative Analysis of NLP Algorithms for NLI

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aanchal Upreti; [2023]
  Nyckelord :Software Engineering;

  Sammanfattning : The rapid adoption of low-code/no-code software systems has reshaped the landscape of software development, but it also brings challenges in usability and accessibility, particularly for those unfamiliar with the specific components and templates of these platforms. This thesis targets improving the developer experience in Nokia Corporation's low-code/no-code software system for network management through the incorporation of Natural Language Interfaces (NLIs) using Natural Language Processing (NLP) algorithms. LÄS MER

 4. 4. Mapping Java Source Code To Architectural Concerns Through Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Florean; Laoa Jalal; [2021]
  Nyckelord :software architecture; software architecture consistency; code-to-architecture-mapping; text classification; machine learning;

  Sammanfattning : The explosive growth of software systems with both size and complexity results in the recognised need of techniques to combat architectural degradation. Reflexion Modelling is a method commonly used for Software Architectural Consistency Checking (SACC). LÄS MER

 5. 5. Predictive modeling med maximal entropi för att förutsäga platser med fornnordisk bosättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Elias Rönnlund; [2021]
  Nyckelord :GIS; predictive modeling; maximal entropi; maxent; arkeologi;

  Sammanfattning : En komplett bild av bosättningar från förhistorisk tid har alltid varit svår att kartlägga med tanke på hur tiden gömt undan dessa platser och lämningar genom nedbrytning av det material de tillverkats av och uppbyggnaden av nya lager av sediment. Arkeologer har genom tiden använt sig av en mängd olika typer av metoder och tekniker för att finna spår av dessa förhistoriska lämningar. LÄS MER