Sökning: "maximal"

Visar resultat 1 - 5 av 1089 uppsatser innehållade ordet maximal.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Gustafsson; [2022-02-01]
  Nyckelord :Awake craniotomy; Awake-awake; Patient experience; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en hjärntumör är belägen i storhjärnan (supratentoriellt) och behandlas kirurgiskt finns det två alternativ, vaken kraniotomi (awake craniotomy, AC) och generell anestesi GA. AC innebär att patienten är vaken under resektionen av hjärntumören. LÄS MER

 3. 3. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 4. 4. Modelling the risk of rainfall events leading to momentary pollution levels exceeding maximum allowed concentrations - A Swedish case study of urban runoff in the Fyris river

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tove Gannholm Johansson; [2022]
  Nyckelord :urban runoff; flow; rain event; pollution concentration; EQS; MAC-EQS; dagvatten; flöde; regntillfälle; föroreningskoncentration; MKN; MAC-MKN;

  Sammanfattning : The purpose of this study was (1) to study the proportion (X) of the flow in a watercourse that consists of urban runoff during a rain event and (2) to evaluate the risk that a few chosen pollutants, transported by urban runoff, exceed the maximum allowed concentration in the watercourse according to the environmental quality standards (MAC-EQS). The Fyris river in Uppsala, Sweden, was selected as a case study. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av svenska terapirekommendationer vid depression.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Helena Nikkhah; [2022]
  Nyckelord :Depression; Sertralin; SSRI; SNRI; Antidepressants; Depression; Sertralin; SSRI; SNRI; Antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt drabbas 300 miljoner av depression och sjukdomen kan idag behandlas med både antidepressiva läkemedel och psykoterapi. Depression diagnosticeras utifrån klassificeringssystemen ICD-10 och DSM-5 och självskattats utifrån MADRS-skala. LÄS MER