Sökning: "mcdonalds varumärke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mcdonalds varumärke.

 1. 1. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 2. 2. Påverkar den kulturella bakgrunden konsumenternas associationer om ett varumärke? : En jämförande studie om McDonald's

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Anna Bojovic; [2006]
  Nyckelord :kultur; associationer; varumärke; svensk kultur; amerikansk kultur; Hofstede; McDonald s;

  Sammanfattning : Intresset för det valda uppsatsämnet uppstod av att se om det är kultur som påverkar varumärkesassociationer. Det var därmed intressant att fördjupa sig i två olika kulturer, nämligen USA och Sverige. LÄS MER