Sökning: "mcgregor teori x och y"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mcgregor teori x och y.

 1. 1. Arbetsmotivation i teori och praktik : En studie om belöningssystem inom bankverksamheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Björkman; Alexandra Lunde Wetterström; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Belöningssystem; Motivationsteorier; Motivations- och hygienfaktorer; Belöningar; Principal-Agentproblem; Agentkostnader;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea. LÄS MER

 2. 2. Motivation factors within non-profit projects : How project leaders can motivate their project group

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Lina Jansson; Majken Sørensen; [2015]
  Nyckelord :Motivation; motivation factors; non-profit; volunteers; projects; Motivation; motivationsfaktorer; ideellt; volontärer; projekt;

  Sammanfattning : Projects as a work model are becoming more and more popular and also within non-profit organizations. The non-profit organization however, cannot offer monetary rewards as compensation for the time people put in when working within non-profit organizations. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en bättre vardag för de många anställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björn Eng; Valentina Chan; Zuher Kiswani; Maher Hamid; [2014]
  Nyckelord :Teori X Y; Engagemang Typ I I; Karriärmodellen; Principal- Agentteorin; Inre och yttre belöningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att skapa en bättre vardag för de många anställda Seminariedatum: 2014-01-17 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Valentina Chan, Björn Eng, Maher Hamid, Zuher Kiswani. Handledare: Rikard Larsson Nyckelord: Engagemang & Typ I I, Teori X & Y, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar Syfte: Syftet är att undersöka vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som främjar engagemang hos detaljhandelspersonal med olika drivkrafter och karriärinriktningar. LÄS MER

 4. 4. Chefers syn på personalarbetet och vikten av sociala relationer på arbetsplatsen : En arbetssociologisk studie inom kunskapsintensiva företag i den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Armstrand; Nathalie Sjöblom; [2014]
  Nyckelord :Chef; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; sociala relationer; motivation; kunskapsintensiva företag; privat sektor; Human Relations; HRM; McGregor; Teori X; Teori Y;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här uppsatsen var att undersöka chefers syn på personalarbetet och vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Genom att använda oss av en kvalitativ metod och en fenomenologisk ansats har vi studerat hur de arbetar och motiverar medarbetarna samt hur de skapar och bevarar goda relationer. LÄS MER

 5. 5. Målstyrningssystem som konfliktskapare - En studie om hur chefer och medarbetare uppfattar och motiveras av målstyrningssystem på en bank

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Barta; Sanna Persson; [2012]
  Nyckelord :målstyrning; motivation; bank; konflikter; uppfattningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Goal-setting systems as a creator of conflicts - How managers and employees apprehend and are motivated by goal-setting systems. Seminar date: 1st June 2012. Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS). LÄS MER