Sökning: "mcgregor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet mcgregor.

 1. 1. Persuasive technologies and digital wellness : Positive effects on end users' time management skills and overall productivity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessandro Salutari; [2021]
  Nyckelord :Persuasive technologies; Digital Wellness; Time Management;

  Sammanfattning : The consistent growth in smartphone adoption together with the easy accessibility to internet usage on such devices, led to a shift in the development of personal technologies. The main change concerns devices that seek to capture user attention to those that aim to improve user well-being. LÄS MER

 2. 2. "Medarbetarsamtalet är ju en underlig grej" : En kvalitativ studie om medarbetarsamtalet som fenomen sett ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sissel Wickström; Pernilla Bergström; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; employee appraisals; employee performance appraisals and competence performance; medarbetarsamtal; kompetensutveckling; medarbetare; lärande dialog och ledarskapsteori;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to contribute knowledge about the employee performance appraisal as a phenomenon and in particular its problems and contradictions. We have specified the purpose by formulating three questions; “what is the purpose with employee performance appraisal?”, “What contraditions and problems can occur in employee performance appraisal?” and “How can these contraditions and problems be understood?”. LÄS MER

 3. 3. Non-Linear Optimisation and Testing in the Field of Risk Management of Interest Rate Derivatives

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :John Hamish Mcgregor Darbyshire; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inherent Motivation and the Leadership Style Preferences of Millennials

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Julia Kobylinski; Molly McGregor; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Millennials; Leadership Training;

  Sammanfattning : Existing research on leadership and motivation tends to focus primarily on how leadership style influences employee motivation with very little consideration for how follower characteristics may influence the preference of the leader. In an attempt to contribute to this research gap, this thesis examined whether motivation, as represented by extrinsic and intrinsic sources, influences an individual’s preference towards a transactional vs. LÄS MER

 5. 5. THE CONOR MCGREGOR AGE Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robert Varga; [2018-02-14]
  Nyckelord :Identitetsskapande; Dramaturgi; Goffman; Makt; Kampsport; UFC; MMA; Conor McGregor;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2017 Handledare: Orla Vigsö Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 85 Antal ord: 12 790 Syfte: Syftet är att undersöka hur identitetsskapande och självrepresentation över Twitter kan driva karriären framåt för en kampsportsatlet. Teori: Ett teoretiskt ramverk bestående av forskning inom identitet, självrepresentation, dramaturgi, medialisering, makt och kändiskultur Metod: Metoden består av en kvalitativ och en kvantitativ metod. LÄS MER