Sökning: "mdh företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden mdh företagsekonomi.

 1. 1. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet ur kundens perspektiv : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Salman; Dolshi Hayllie; Ranim Mashhadi; [2022]
  Nyckelord :CRM; engagemang; word of mouth; kundlojalitet; förtroende; relation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-01-13 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Dolshi Hayllie  Ranim, Mashhadi  Mohammed Salman  (000517) (920627) (960229) Titel: Kundlojalitet ur kundens perspektiv Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: CRM, engagemang, word of mouth, kundlojalitet, förtroende, relation Frågeställning: Vilka faktorer påverkar lojalitet hos digitala klädföretag ur kundens perspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring kundlojalitet och undersöka vilka faktorer som kan påverka lojalitet. Syftet är också att skapa förståelse kring hur CRM kan påverka kunders lojalitet i digitala klädföretag. LÄS MER

 3. 3. INDIVIDANPASSAD ELLER ÖVERVAKAD? : En kvantitativ studie om olika generationers attityder gentemot individanpassad marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nils Eriksson; Robin Gissler; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personlig integritet; Attityd; Generation X; Generation Z.;

  Sammanfattning : Date:                       2022-01-12   Level:                      Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr    Institution:           School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University    Authors:                Eriksson Nils, 95/11/20               Gissler Robin, 93/09/27                           Title:                       Personalized or monitored?                                  A quantitative study regarding different generations’ attitudes towards  personalized marketing.   Tutor:                     Ulf Andersson    Keywords:             Personalized Marketing, Personal integrity, Attitude, Generation X & Z   Research questions:              RQ1:   In which aspects does the attitude towards personalized marketing                                           differ between consumers in Generation X and Generation Z?                                     RQ2:  How does the attitudes of consumers within Generation X and Generation Z affect their consumption of products from companies using personalized marketing?     Purpose:                The purpose of this paper is to explore whether the attitude towards personalized marketing differs between Generation X and Generation Z. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad marknadsföring på Instagram och dess påverkan på konsumenter : En kvantitativ studie om konsumenters attityder gentemot individanpassad marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Melinda Grennäs; Elin Linnakallio; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum:                               2022-01-14  Nivå:                                                         Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution:                         Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare:                         Elin Linnakallio                 Melinda Grennäs   (96/10/26)                          (98/06/08)          Titel:                                                         Individanpassad Marknadsföring på Instagram och dess påverkan på konsumenter: En kvantitativ studie om konsumenters attityder gentemot Individanpassad Marknadsföring på Instagram.   Handledare:                                             Rana Mostaghel  Nyckelord:                         Individanpassad Marknadsföring, Engagemang, Instagram, Beteendeintention, Attityd, Förtroende  Frågeställning:                 Vilken attityd har konsumenterna gentemot individanpassad reklam på Instagram?                                                                                                                                   Vilka faktorer påverkar köpintentionen hos konsumenterna när de exponeras för individanpassad marknadsföring på Instagram?   Syfte:                                                       Studien syftar till att undersöka konsumenters attityder gentemot individanpassad reklam på Instagram. LÄS MER

 5. 5. Ett förändrat konsumtionsbeteende : En kvalitativ studie om hur covid-19 kan påverka millennials konsumtionsbeteenden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Eriksson; Astrid Lidar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2022-01-12 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Astrid Lidar                 Elin Eriksson                  981005                        980220 Titel: Ett förändrat konsumtionsbeteende En kvalitativ studie om hur covid-19 kan påverka millennials konsumtionsbeteenden. Handledare: Rana Mostaghel Nyckelord: Covid-19, consumption behavior, consumer behavior, influencers, millennials Frågeställningar: Hur har millennials konsumtionsbeteende påverkats av covid-19? Hur har influencers påverkat millennials konsumtionsbeteende under covid-19? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumtionsbeteenden kan påverkas av pandemin covid-19 i Sverige. LÄS MER