Sökning: "me cfs"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden me cfs.

 1. 1. Att leva med Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) : En beskrivning av vuxna personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jenny Essebo; Diyana Joqi; [2020]
  Nyckelord :kroniskt trötthetssyndrom; lidande; livsvärld; me cfs; myalgisk encefalomyelit; myalgisk encefalomyelit chronic fatigue syndrome; omvårdnad; patografier; sjuksköterska; upplevelser; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex kronisk sjukdom med okänd etiologi och utan medicinsk botande behandling. Kunskapen om sjukdomen är låg bland hälso-och sjukvårdspersonal vilket kan leda till att patienter får gå lång tid utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Att vara en åskådare : -Leva med Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ann-Charlotte Gyllin; Karin Odefjord; [2018]
  Nyckelord :Experience; Knowledge; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome; Patient; Person-centered care;

  Sammanfattning : Background Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome is a neurologic disease. Between 0,1-2,6% of the world’s population is estimated to have ME/CFS. Even though a lot of people are affected there is a lack of knowledge about the disease. Its symptomatology affects the whole body and is severely debilitating. LÄS MER

 3. 3. ME/CFS - livskvalitet, aktivitetskompetens och värdering av aktivitet : En enkätstudie om myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sascha Carlsson; Charlotte Bernung; [2018]
  Nyckelord :Ansträngningsutlöst utmattning; arbetsterapi; Min Mening; SF-36; vardagsaktivitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: ME/CFS påverkar i hög grad aktivitetsförmågan, med många olika kroppsliga symptom. Även små ansträngningar kan ge kraftig försämring. För fungerande vardag krävs planering och prioritering av aktiviteter, vilket förutsätter att den drabbade vet vilken ansträngning som åtgår och vad som är viktigast. LÄS MER

 4. 4. Diagnosen få känner till : Erfarenheter av Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Arnell; Lena Höjskeld; [2017]
  Nyckelord :Experience; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome; Post Viral Fatigue Syndrome; Erfarenhet; Myalgisk encefalomyelit Kroniskt trötthetssyndrom; Post-viralt trötthetssyndrom;

  Sammanfattning : Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex sjukdom av okänd etologi. ME/CFS syns inte på utsidan men leder till funktionsnedsättning i varierande grad. Okunskapen om sjukdomen är stor vilket leder till att många får diagnos i ett sent skede eller en felaktig diagnos. LÄS MER

 5. 5. De måste åtminstone tro oss : En enkätstudie om hur personer med ME/CFS blir bemötta i primärvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Annika Nylund; [2017]
  Nyckelord :Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; ME CFS; Post-Viral Fatigue Syndrome; Exhaustion; Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; ME CFS; Post-viralt trötthetssyndrom; Kroniskt trötthetssyndrom; Utmattning;

  Sammanfattning : Background: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome is a complex disease with unknown cause. It affects about 0.4 percent of the population. It is a chronic disease that manifests itself in an impairment fatigue that is impaired by physical exertion. LÄS MER