Sökning: "me too"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden me too.

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. The Principles of a Stable Community : 90 Years of Structured Integration in a Culturally Diverse New Town in Sardinia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alexander James Maxia; [2020]
  Nyckelord :new town; community spirit; design; town planning; community; structuration theory; productivity; Arborea; Sardinia; Italy;

  Sammanfattning : An atom, a cell and a solar system have very little in common. My science teachers from high school will confirm that I am very far from being an expert on the matter but nontheless, I have studied these three systems in separate classes: chemistry, biology and astronomy. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch : En intervjustudie om kvinnliga sjömäns upplevelser av kulturell exkludering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Norén; Karin O'Mahony; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga sjömän; Organisationskultur; Genus; Könsstrukturer; Kulturell exkludering; Lätta ankar; Me too;

  Sammanfattning : Sjömansyrket har länge varit mansdominerat och det ter det sig därför intressant att undersöka de kvinnliga sjömännens subjektiva erfarenheter av att vara minoritet. Studiens syfte är att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en mansdominerad bransch. LÄS MER

 4. 4. Gillette - What can a man be? Kvalitativ semiotisk analys av Gillettes reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maya Kallin; [2020]
  Nyckelord :Gillette; toxisk; toxic; maskulinitet; masculinity; woke-washing; woke; washing; representation; storytelling; metoo; me; too;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras företaget Gillettes visualisering av maskuliniteter i deras reklamfilm We Believe: The best men can be. Undersökningen utgår från hur företaget förhåller sig till genus efter rörelsen #metoo som slog igenom 2017. LÄS MER

 5. 5. Konsten att stötta på svenska i motvind : En essä om dilemman kring flerspråkiga barns utveckling i svenska

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carrola Sjöström; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråk; makt; kunskap; meningsfulla sammanhang; likvärdighet.;

  Sammanfattning : This essay begins with self-perceived dilemmas. These events play out in a multicultural area where many people are multilingual, both educators and children and therefore preschools. These dilemmas are about the difficulties in language development and difficulties in creating educational meaningful context for children in multicultural areas. LÄS MER