Sökning: "meadow"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet meadow.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Investigating catchwork water-meadows as a social-ecological conservation opportunity with focus on Jämtland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :John Lind; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Archaeology; Wetlands; Meadows; Jämtland; GIS;

  Sammanfattning : Wetlands are crucial for respecting the planetary boundaries and reaching the United Nations Sustainable Development Goals, but wetland areas in Sweden has decreased significantly. The need for restoration, stronger protection, and land-sharing opportunities requires exploration of the subsistence practices involving wetlands in the past. LÄS MER

 3. 3. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hellman; [2021]
  Nyckelord :äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Sammanfattning : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. LÄS MER

 4. 4. Fexofenadins påverkan på löslighet av organiskt budnet kol och kväve i humus

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Viveka Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :fexofenadine; humus; dissolved organic carbon; dissolved organic nitrogen;

  Sammanfattning : Antihistamines are a group of pharmaceuticals that enter the environment and may affect microorganisms that regulate decomposing of organic matter and the release of carbon and nitrogen from soils. In this study I investigated if the antihistamine fexofenadine decreases the concentration of dissolved organic carbon (DOC) and dissolved organic nitrogen (DON) from humus. LÄS MER

 5. 5. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Leo Sahlin; [2021]
  Nyckelord :urban äng; biologisk mångfald; biogas;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker hur urbana gräsytor kan omvandlas till urbana ängar och hur den biologiska mångfalden i urbana miljöer påverkas av olika typer av anläggning och skötsel av urbana ängar. Arbetet undersöker även möjligheterna med att ta vara på klippet från urbana ängar till produktion av biogas. LÄS MER