Sökning: "measles"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet measles.

 1. 1. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Mässlingen och "den andre" : Kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen i samband med mässlingsutbrottet 2017/2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Helperin; [2018]
  Nyckelord :measles; vaccination; critical discourse analysis; postcolonial; theory; migrants; news logic; mässling; vaccination; kritisk diskursanalys; postkolonial teori; vaccinationsmotståndare; migranter; nyheter som kulturell gemenskap; nyhetslogik; medielogik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, undersöka hur olika grupper framställs journalistiskt i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg under vintern 2017-2018. Undersökningen har genomförts med kritisk diskursanalys och resultaten har analyserats med postkolonial teori samt teorier om nyheter som kulturell gemenskap och nyhetslogik. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :parents; attitudes; hesitancy; vaccine; measles; föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Comparison of the immunomodulatory capabilities of the V and C proteins of different morbilliviruses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nelman Pushpa D Ranasinghe Atapattu Mudiyanselage; [2018]
  Nyckelord :Feline morbillivirus; Canine distemper morbillivirus; Measles morbillivirus; Type I interferon; C protein; V protein;

  Sammanfattning : During a viral infection, when the virus enters into the cytoplasm, different cell types are able to produce interferons (IFN) as a result of interaction between intracellular pattern recognition receptors (PRR) and RNA helicases. This interferon activates and establishes an antiviral state which limits further spread of the virus. LÄS MER

 5. 5. Varför avböjer föräldrar att vaccinera sina barn : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Janet Bauhn Eriksson; Helen Ivansson; [2018]
  Nyckelord :Cultures; education; information; support; trust; vaccinations; Förtroende; information; kulturer; stöd; utbildning; vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vaccinationstätheten har minskat i samhället. Främst omtalat är kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR). Att avböja vaccinationer leder till att mässling åter etableras i samhället. LÄS MER