Sökning: "measurement guide"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden measurement guide.

 1. 1. ljudstörning från trafiken : Essingeleden, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faten Almubareki; [2019]
  Nyckelord :Buller; bullerpåverkan; riktvärden; ekvivalentljudnivå; maximalljudnivå; bullerdämpning; mätningar; beräkningar; tyst sida;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to investigate noise problems for residential areas close to roads with very intense traffic. The area Lilla Essingen in Stockholm has been investigated and most focus is on noise measurements outdoors and different measures for noise reduction in the area. LÄS MER

 2. 2. ”Socialtjänsten blir yttersta skyddsnätet, vi kan aldrig säga nej” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar förebyggande mot stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Rosvall; Fredrika Bos; [2019]
  Nyckelord :Stress-related mental illness; burnout; preventive work; unit managers; Stressrelaterad psykisk ohälsa; utmattning; förebyggande arbete; enhetschef;

  Sammanfattning : Socialsekreterare är en yrkesgrupp inom vilken det förekommer ett stort antal sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det framkommer att arbetsmiljön samt ledarskapet har en stor påverkan på de anställdas psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Innovation measurement & activities for manufacturing companies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Taha Elyasir; Sarah Salman; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Innovation activities; Innovation metrics; Innovation capabilities; Innovation process; Strategic Ambidexterity; Customer Involvement;

  Sammanfattning : Today's business environment has become increasingly competitive, which is partly due to an expansion in globalization coupled with higher consumer demands. This places greater demands on flexibility and consciously of innovation. LÄS MER

 4. 4. "Budapest in Warzaw" eller en polsk palatsrevolution? : en fallstudie om avdemokratisering i Polen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Amalia Holm Bjelke; [2019]
  Nyckelord :de-democratization; Poland; palace revolution; democracy; Merkel; European Union; democratic peace; hybridization; defect democracy; avdemokratisering; Polen; palatsrevolution; demokrati; demokratiindex; Europeiska Unionen; demokratisk fred;

  Sammanfattning : Taking off from a security related interest in de-democratization processes throughout Europe and the limited theoretical field thereof, this paper examines the political development in Poland 2008-2018. Through a comparison of the development in Poland and Hungary, the ambition is to identify what differs the de-democratization process of the two East European countries in regards to their communist past and in a broader sense to their current membership in the European Union. LÄS MER

 5. 5. Vinster med standardiser atarbetssätt i tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :LINUS LINDGREN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean produktion är ett begrepp som myntades först 1990 av forskarna vid Massachusetts Institute of Technology och är idag välkänt för att beskriva resurseffektiv produktion. Standardisering är en fundamental del av Lean produktion och används för att skapa stabilitet i förbättringsprocessen. LÄS MER