Sökning: "measurement guide"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden measurement guide.

 1. 1. Benchmarking fission rate simulations through comparison with neutron activation data

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Karlsson Peter; [2020]
  Nyckelord :Neutron activation; Gamma spectroscopy; Fission;

  Sammanfattning : Metal foils were implemented in a measurement of neutron-induced fission at the IGISOL facility in 2016. These foils were activated by a neutron flux during the experiment and measured after the beam was turned off. The radioactive products from the neutron activation were identified in an analysis of γ-ray spectroscopy data. LÄS MER

 2. 2. Hur genomföring av ventilationskanaler påverkar lättregelväggars ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Erik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akustik; ljudisolering; överföringsförlust; breakin; breakout; ventilationskanal; rörgenomföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a ventilation duct passes through a sound-classified wall, the sound reduction index for the combined wall will deteriorate as sound can be transmitted from one room to another via the ventilation duct. In order to prevent a deterioration of the sound reduction index, which is the purpose of the report, several measures can be applied to the duct. LÄS MER

 3. 3. A Decade to Deliver : The Implementation Progress of the 17 Sustainable Development Goals in the Private Sector

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Franziska Paul; Eva-Maria Paul; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; Private Sector; Implementation; Partnerships; Sustainability Measurement; Sustainability Reporting;

  Sammanfattning : As a response to the ‘Grand Challenges’ of the 21st century such as climate change and social inequalities, the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), released by the United Nations in 2015, became a matter of urgency. The SDGs are a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) aiming to cover an even broader scope of social, environmental and economic challenges. LÄS MER

 4. 4. 3D-skanning med strukturerat ljus - teknik och noggrannhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Viktor Persson; [2020]
  Nyckelord :Strukturerat ljus; 3D-skanning;

  Sammanfattning : Inom detta examensarbete beskrivs och testas tekniken strukturerat ljus 3D-skanning under användning av en kommersiell 3D-skanner. Arbetet utfördes vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och ska underlätta implementeringen av 3D-skanning i undervisningen inom högskoleingenjörsprogrammet för maskinteknik. LÄS MER

 5. 5. Indicators for Flood Adaptation Assessment: The Case of New York City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Cristina Bernal Aparicio; [2020]
  Nyckelord :Vulnerability; flood risk management; framework for flood adaptation; climate change; disaster risk reduction.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to both the effects of climate change and the high concentrations of infrastructure and socio-economic activity in low-lying areas in NYC, floods have the potential to destroy homes and businesses, impair infrastructure, and threaten human safety. Measurement, reporting, and verification are vital steps in evaluating the efficiency and effectiveness of a climate change adaptation efforts. LÄS MER