Sökning: "measurement systems and types"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden measurement systems and types.

 1. 1. Validering av ny och äldre spirometriapparatur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sani Resic´; [2018]
  Nyckelord :Dynamiska lungvolymer; Jämförelseanalys; Lungfunktionsmätning; Lungvolymer; Spirometri; Statiska lungvolymer;

  Sammanfattning : Förekommande abnormiteter i luftvägarna eller i lungorna är en frekvent orsakande faktor till störningar i ventilationsförmågan. Förekomsten av avvikelser från det normala i luftvägarna eller i lungorna kan påtagligt medföra tilltäppande/hindrande av luftflödet i luftvägarna men även resultera i begränsning av lungkapaciteten. LÄS MER

 2. 2. Development of microelectrodes for electrical measurements in a microfluidic system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Thomée; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Transendothelial electrical resistance (TEER) measurements are used to quantitatively monitor cell barrier formation in in vitro models of the blood-brain barrier. TEER measurements in microfluidic in vitro systems are technically problematic and have suffered from poor measurement reproducibility. LÄS MER

 3. 3. Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Turi Knudsen; [2016]
  Nyckelord :gröna tak; biodiversitet; biologisk mångfald; bruna tak; urban biodiversitet; levande tak; bedömning;

  Sammanfattning : Biodiversitet är variationen av liv och är en grundsten för människans existens. Biodiversitet omfattar viktiga ekosystemtjänster genom biologiska processer och funktioner som upprätthållas i naturen, exempelvis pollinering och cirkulation av näringsämnen. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Performance Appraisal on Employee Motivation and Organizational Commitment

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Julia Siklander; Emmie Sjöström; [2016]
  Nyckelord :performance appraisal system; qualitative and quantitative feedback; ratee reactions; motivation; organizational commitment;

  Sammanfattning : In the past couple of years there has been a shift in the business world since a number of corporations have decided to scrap their rating systems and current, quantitatively focused, forms of performance reviews and instead adopt qualitative feedback systems. This shift has opened up for investigating potential differences between different types of performance appraisal systems and their subsequent effects on employees and the organization. LÄS MER

 5. 5. Performance measurement systems as management control in R&D organizations : A case study

  Master-uppsats, ;

  Författare :Hillevi Englund; Eva Ludvigsen; [2015]
  Nyckelord :Management control; Performance measurement; R D; Research and development;

  Sammanfattning : Background: Management control systems (MCS) are used to control organizations and make employees behave and act in the desirable way. Performance measurement (PM) systems one type of MCS and are used to communicate company strategies throughout the organization, motivate the employees to work towards company goals, and measure the outcome. LÄS MER