Sökning: "measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 6331 uppsatser innehållade ordet measurements.

 1. 1. Development of methods and software for rapid quality control in fluoroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Majid Khosamadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Fluoroscopy is a common imaging technique which uses X-ray to derive a real time imaging of patient anatomy to determine diagnosis and positioning of patients for interventional procedures. It is therefore important that the fluoroscopy systems maintain their performance. LÄS MER

 2. 2. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
  Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 3. 3. CEO stock option wealth and strategic risk-taking: a behavioural agency perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mengjue Tan; Yunge Liu; [2021]
  Nyckelord :CEO stock option wealth; Behavioural agency model; Managerial strategic risk-taking; Bankruptcy likelihood;

  Sammanfattning : This study builds on the behavioural agency model to investigate the relationship between CEO stock option wealth and managerial strategic risk taking. This study reveals that stock options may both positively and negatively influence CEO's strategic risk taking, depending on whether they are exercisable or unexercisable, and depending on how much the accumulated cash value and prospective value is. LÄS MER

 4. 4. Uppskattning av personantal med hjälp av Wi-Fi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Kassem Abou Nawfal; Adam Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Personantal; persontäthet; brandskydd; utrymning; Wi-Fi; WLAN; Occupant load; occupant density; fire safety; evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Knowledge of the occupant load is an important parameter during the fire evacuation design in buildings. Current regulations regarding occupant load does not consider variation in scenarios with great uncertainties. By taking variation of the occupant load into account, the risk levels can be reduced, and a safe evacuation can take place. LÄS MER

 5. 5. The relationship between innovation and creative climate: A quantitative study on the effects of creative climate dimensions on individual innovation behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Ortisi; [2020-10-15]
  Nyckelord :innovation; innovation output; innovation performance; creativity; creative climate; innovation measurements; individual behaviour; individual innovation; individual creativity;

  Sammanfattning : The aim of the research is to define which type of statistical relationship exist between the independent variables of creative climate and the dependent variable of innovation output on the individual level, and therefore defined as individual innovation behaviors. The research is assessed through quantitative study and the tool chosen to collect the data is a survey, whose aim is to measure how companies manage creative climate within their organizations and which type con effects this has on the individuals’ innovation behaviors. LÄS MER