Sökning: "meat consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden meat consumption.

 1. 1. THE ROLE OF POLITICAL TRUST ON POLICY ACCEPTABILITY AND PUBLIC SUPPORT FOR A CLIMATE TAX ON MEAT CONSUMPTION A Survey Experiment in Sweden and Turkey

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ecem Yavuz; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human consumption of meat, specifically ruminants, is argued to be one of the major drivers of climate change. Individual and societal behavioural changes are considered necessary to tackle the overconsumption of animal products. LÄS MER

 2. 2. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 3. 3. Framtidens mat : Hur resonerar konsumenter kring matval och hållbarhet idag och för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Alice Clivemo; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Behavior; Future food; food choices; trendspotting; sustainability; Beteendemönster; framtidens mat; hållbarhet; matval; trendspaning;

  Sammanfattning : Matval styrs av flera olika aspekter, vilket gör det komplext. Detta innebär också att det ofta är svårt att styra konsumenten att förändra sina matval till att bli mer hållbara. Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur konsumenter resonerar kring matval idag och för framtiden. LÄS MER

 4. 4. Are you cheap or climate friendly? Applying nudge theory to lower meat purchasing in grocery stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fredholm; Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :nudge theory; System 1 and System 2; consumer behavior; meat consumption; grocery stores; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether consumer behavior in grocery stores could be affected through nudging by rearranging the product placement and putting up suggestive messages to customers. It also investigated whether nudging is more effective when targeting short-term versus long-term consequences of consumer behavior, as their abstract levels are processed differently. LÄS MER

 5. 5. Nourishing a growing population : overcoming the challenge of B12 deficiency in an increasingly vegetarian world

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Helen Olga Thompson; [2020]
  Nyckelord :vitamin B12; lactic acid fermentation; vegan diets; micronutrient deficiency; sustainability; legumes;

  Sammanfattning : Increasing numbers of people are eliminating animal products from their diet in response to environmental concerns, as well as for human health reasons and in recognition of animal rights. Vitamin B12, an essential nutrient produced exclusively by bacteria and archaea, is present in animal products but is generally absent from unfortified plant foods. LÄS MER