Sökning: "meat quality"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden meat quality.

 1. 1. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Sammanfattning : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. LÄS MER

 2. 2. Effects of stockperson attitudes and handling on finishing pig behaviour and mental state

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Lundin; [2019]
  Nyckelord :animal handling; stockperson attitude; fear response; mental state; human-animal interaction; finishing pigs; qualitative behaviour assessment and fear assessment;

  Sammanfattning : This study is part of an ongoing project, PigTraWel (2019) which aims to investigate interactions between animal transporters and slaughter pigs during loading and unloading by mapping different driving methods, their effects on pigs and transporters and the efficiency of the work. Pigs are exposed to a number of environmental stressors prior to slaughter that can affect pig behaviour and welfare, the working situation of stockpeople involved and cause meat quality problems. LÄS MER

 3. 3. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carina Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Sammanfattning : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. LÄS MER

 4. 4. The buzzing future of food: Opportunities and barriers for Denmark to normalize insects as a sustainable meat alternative

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Selja Snorradottir; [2019]
  Nyckelord :edible insects; meat alternative; integral theory; barriers; opportunities; sustainability science; Denmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Insects have been recommended by the FAO as a sustainable food alternative to meat. Despite their nutritional quality and sustainability, most Western countries still see insects as belonging far away from the dinner table. Although still a niche market, Denmark has been at the forefront of innovation and adoption of edible insects. LÄS MER

 5. 5. Nedfrysning av nötkött – ett sätt att minska matsvinn? : Konsumenters inställning till att köpa nötkött som frysts ner dagen innan bäst före datum har passerat kopplat till food literacy.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Ida Mårtensson; Therese Nordström; [2019]
  Nyckelord :Food waste; Food Literacy; Meat wastage; Climate impact and Buy beef.; Matsvinn; Food literacy; Köttsvinn; Klimatpåverkan och Köpa nötkött.;

  Sammanfattning : Inledning: Matsvinn bidrar till en negativ klimatpåverkan och svinnet av animalier, speciellt nötkött, genererar stora mängder onödigt växthusgasutsläpp per kilo. Att minska svinnet av animalier bör prioriteras för att snabbt minska växthusgasutsläppen. LÄS MER