Sökning: "mecA"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet mecA.

 1. 1. Occurrence of antibiotic resistant Staphylococcus aureus in pigs in smallholder farms in Lira, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Dahlin; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; Uganda; Staphylococcus aureus; MRSA; pigs; swine;

  Sammanfattning : According to the United Nations (World Health Organization in particular) and the European Union, antibiotic resistance has become an enormous public health issue. Both veterinary and human medicine, and thus animal and human welfare, are at stake. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a well-known variant of the common bacterium S. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the Oxford Nanopore Minion for the identification and differentiation of MRSA and non-MRSA isolates

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Kristoffer Nilsson Grimstad; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus are bacterial pathogens causing infectious diseases. Methicillin-resistant S. aureus, or MRSA, carry the mecA or mecC genes generating resistance to β-lactam antibiotics. MRSA is problematic to treat and crucial to rapidly detect while current diagnostic workflows are time-consuming. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. i djursjukhusmiljö med fokus på smådjursklinik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louice Ekesbo; [2018]
  Nyckelord :Stafylokocker; miljö; smådjur; meticillinresistens;

  Sammanfattning : Staphylococci are common and important bacteria within veterinary medicine. Two of the most important species are Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius. LÄS MER

 4. 4. MRSA och dess påverkan på grisproduktionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; gris; produktion; lantbrukare; konsekvens;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus är en viktig patogen och kommensal på hud, slemhinnor och luftvägar hos djur och människor. Meticillin-resistenta S. aureus (MRSA) är bakterier som förvärvat resistens mot β-laktamantibiotika genom genen mecA eller mecC som sitter på ett överförbart segment (SCC). LÄS MER

 5. 5. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp i djursjukhusmiljö med fokus på hästsjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Jansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Resistens; Staphylococcus aureus; ; häst; klink djursjukhus;

  Sammanfattning : Resistens mot antibiotika är ett ökande problem i samhället idag och det drabbar inte bara människor och humansjukvården, utan även djursjukvården. Utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård går mot alltmer avancerade behandlingar och ingrepp som, liksom humansjukvården många gånger kräver antibiotika för att kunna genomföras. LÄS MER