Sökning: "mecA"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade ordet mecA.

 1. 6. Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius isolated from milk, cattle and dogs in and around Kampala, Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Wachtmeister; [2018]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; ; Uganda; Staphylococcus aureus; ; Staphylococcus pseudintermedius; ; MRSA; MRSP; Milk; Dog; Cattle;

  Sammanfattning : Utveckling av antibiotikaresistens är ett internationellt allvarligt problem inom både human- och veterinärvården. Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) kan orsaka en mängd olika sjukdomar och har i vissa fall få behandlingsalternativ. LÄS MER

 2. 7. A literature study on Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) : classification, resistance mechanisms, risk factors and clonal distribution

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Yusi Fang; [2015]
  Nyckelord :MRSP; resistance; dog; SCCmec; resistens; hund;

  Sammanfattning : The increased frequency of reported Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) is of great concern to small animal healthcare due to limited options of antimicrobial therapy. The aim of this literature study is to investigate 1) characteristics and classification of S. LÄS MER

 3. 8. Metoder för påvisande av MRSA hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Antonia Corin; [2013]
  Nyckelord :MRSA; häst; påvisande; testmetoder; typningsmetoder; provtagning; förekomst;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus är ett växande problem inom hästmedicinen och orsakar svårbehandlade infektioner världen över. Resistensen utvecklas genom att stafylokocker erhåller en gen, mecA, som ändrar β-laktamantibiotikas målstruktur. LÄS MER

 4. 9. Inventering av en ny variant av mecA hos cefoxitin-resistenta Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Katarina Sundin; [2012]
  Nyckelord :Diskdiffussion; E-test; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; Realtids-PCR; mecA; mecALGA251;

  Sammanfattning : Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har blivit en allt vanligare patogen inom sjukvården och i samhället. MRSA orsakar infektioner som inte kan behandlas med β-laktamantibiotika. För att förhindra spridning genomgår patienter och sjukvårdspersonal screening-tester. LÄS MER

 5. 10. Comparison of real-time PCR assays for screening of meticillin-resistant Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Sanaz Sharif; [2011]
  Nyckelord :Staphylococcus aureus; nuc-gene; mecA-gene; SYBR Green RT-qPCR and Ct-value;

  Sammanfattning : Staphylococcusaureus belongs tothe normal flora.Many healthy peopleare colonized bythe bacterium mainly in the nose but also on theskin and on other mucous membraneswithout showing symptoms.After damage to the skin, thebacterium can enter thewound and cause infections. Methicillin-resistantS. LÄS MER