Sökning: "mechanical heat recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden mechanical heat recovery.

 1. 1. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 2. 2. Energioptimering av SSAB:s kraftverk i Oxelösund : Pinchanalys på det befintliga ångsystemet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Javad Fayazi; [2018]
  Nyckelord :energioptimering; pinchanalys; elproduktion; kraftverket; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Oxelösunds there is a complete production facility, from metallurgy with the production of steel to rolling, formatting and hardening of sheet metal. SSAB Oxelösunds is producing world-famous trademarks such as Hardox, which is considered one of the world’s most advanced steel. LÄS MER

 3. 3. Economic Performance Assessment of Three Renovated Multi-Family Houses with Different HVAC Systems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alaa Khadra; [2018]
  Nyckelord :HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.; HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.;

  Sammanfattning : Since the building sector is responsible for 40% of the energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU, the reduction of energy use has become a priority in this sector. The EU has adopted several policies to improve energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of an Energy System for multi-family houses with Combination of Exhaust Air Heat Pump and PV : Case Study: Demonstration Building of The EU Energy Matching Project, Sweden-Ludvika

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Mohammad Azad; [2018]
  Nyckelord :EnergyMathcing project; Energy system; Novel heating technologies; On-site Renewable Energy; Low temperature heating system; combined solar technologies and heat pump; photovoltaic and exhaust air heat pump; nearly zero energy buildings; simulation of building and energy system;

  Sammanfattning : This thesis investigated application of the heat recovery ventilation using an exhaust air heat pump and a roof top photovoltaic (PV) system for a group of three multi-family houses located in Ludvika, Sunnansjö. The buildings in the existing condition have mechanical ventilation and a centralized heating system consists of a pellet boiler as the main source and an oil boiler as back up. LÄS MER

 5. 5. Geotermisk förvärmning och -kylning av uteluft med borrhål

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Joakim Laestander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mechanical ventilation systems with heat recovery are a common sight in modern buildings. If plate heat exchangers, which are the most common type used in Swedish residential buildings, are utilized for heat recovery there is a risk of frost build-up in the heat exchanger due to the exhaust air being cooled below freezing by the outside air. LÄS MER