Sökning: "mechanical pre-treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mechanical pre-treatment.

 1. 1. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Lei Han; [2019]
  Nyckelord :surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Sammanfattning :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. LÄS MER

 2. 2. Separation av rensenor : En renare framtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elisabeth Sjöberg; Jesper Evervall; [2019]
  Nyckelord :PBS; Trypsin type-I; EDTA; Deionized water; Sodium azide; Collagen; Enzyme; 2- Mercaptoethanol; Tendon; Reindeer tendon; Tendon thread.; PBS; Trypsin typ-I; EDTA; Avjoniserat vatten; Kollagen; Enzym; 2- merkaptoetanol; Senor; Rensenor; Sentråd;

  Sammanfattning : Tillverkning av tråd från rensenor är något som samer har gjort i flera generationer. Det samiska folket har alltid värnat om att ta tillvara på alla delar på djuret när en slakt sker. Lika väl kött och päls som senor. Sentrådar skapas av fibrer som kommer från renens ryggparti och ben. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of Phenol Formaldehyde Adhesive with Crystalline Nano Cellulose

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Nano Cellulose; Fibrillated cellulose; Wood Adhesive; Shear strength; Adhesive Enhancement; Formaldehyde adhesive; Phenol Formaldehyde;

  Sammanfattning : Abstract The wood industries to this day use almost exclusively petroleum derived adhesives that are based mainly on the reaction of formaldehyde with urea, melamine or phenol. These adhesives have low cost and good adjustable properties which makes it hard for bio-based alternatives to compete. LÄS MER

 4. 4. The effect of thermal pre-treatment and waste paper addition to biomethane potential of macroalgae Saccharina latissima

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Gadis Tandiyoputri; [2018]
  Nyckelord :Biomethane potential; Macroalgae; Saccharina latissima; mechanical pre-treatment; thermal pre-treatment;

  Sammanfattning : As a steady renewable energy technology, biogas is a viable alternative to reduce our dependency to fossil fuels and to prevent severe climate change. Biogas potential can be improved through combining different types of substrate and inoculum, as well as through substrate pre-treatments. LÄS MER

 5. 5. Fabric conditioning for more gentle shredding : Pre-treatment for mechanical recycling of cotton and polyester

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therése Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Mechanical recycling; Reclaimed fibres; Shredding; Fibre length; Ring spinning; Rotor spinning; Cotton; Polyester; Sustainable development;

  Sammanfattning : There is a growing need for fibres with increasing population. One way to solve this is to recycle the fibres from textile waste. In mechanical recycling by shredding the textiles are shredded back to fibrous form. The biggest problem with shredding is that it is a harsh process that reduces the fibre length and damages the fibre. LÄS MER