Sökning: "med samverkan är allt möjligt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden med samverkan är allt möjligt.

 1. 1. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering vid infrastrukturbyggande : En fallstudie från ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Lea Pilipovic; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk analysis; risk management process; production phase; infrastructure; Risk; riskanalys; riskhanteringsprocess; produktionsskede; infrastruktur;

  Sammanfattning : En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. LÄS MER

 3. 3. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Hultman; [2018]
  Nyckelord :hållbar; mobilitet; turism; Åre; fjällturism; transporter i skidorter;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. LÄS MER

 4. 4. Optimering av takttidtabell för järnvägstrafik på en regional nivå : En fallstudie av fyra Mälarstäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Niklas Dahlin; [2018]
  Nyckelord :optimisation; railway traffic; timetable; cyclic timetable; optimering; järnvägstrafik; tidtabell; takttidtabell;

  Sammanfattning : Effective commuting is an important part of regional development and attractiveness, where railway traffic is a favourable mode of transportation owing to it being energy efficient and environmentally friendly. Attaining more people to choose the train to commute is therefore desirable. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av översvämningar med hydraulisk modellering och information från sociala medier : En fallstudie över Hallsberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Johanna Gjerstad Lindgren; [2016]
  Nyckelord :hydraulisk modellering; sociala medier; kopplade modeller; översvämning; skyfall; Mike 21; Mike 11; Mike Flood;

  Sammanfattning : Översvämningar som orsakats av kraftiga regn, så kallade skyfall, har på senare tid drabbat flera städer runt om i världen. Klimatförändringarna för med sig att skyfallen väntas tillta i styrka och översvämningsrisken kan därmed öka i framtiden. LÄS MER