Sökning: "medaljer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet medaljer.

 1. 1. Elevers motivation vid inlärning : Förslag på speldesignelement som kan motivera elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jurgen Hasuka; Ronny Sabo; [2021]
  Nyckelord :Gamification; motivation; learning; design framework; Spelifiering; motivation; inlärning; designramverk;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har termen spelifiering blivit allt mer känt, främst inom utbildning och hälsa. Spelifiering innebär att speldesignelement används i icke-spelkontexter, detta för att motivera människor. Syftet med studien var att identifiera “Hur kan spelifiering utformas i en applikation för att motivera elever att lära sig?”. LÄS MER

 2. 2. Spelifiering och dess effekt på inre motivation till att källsortera : Hur topplistor, poäng, medaljer och streaks påverkar motivationen till att källsortera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Nadya Mouwafak Ghassan; [2021]
  Nyckelord :green gamification; game mechanics; intrinsic motivation;

  Sammanfattning : Green gamification är en metod som på senare tid använts för att uppmuntra miljövänliga beteenden hos människor. I takt med att ökande avfallsmängder väntas bli ett allt större problem är det av relevans att hitta lösningar för att uppmuntra miljövänliga beteenden. LÄS MER

 3. 3. ARTIFICIELL INTELLIGENS INOM SVENSK ELITIDROTT : Användares och utvecklares upplevelser av AI:s inverkan på elitidrottsorganisationer och elitidrotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Thurin; Susanne Vesterlund; [2021]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; elitidrott; prioriteringar; organisationer; beslutsfattande; etik;

  Sammanfattning : Utvecklingen av artificiell intelligens går snabbt framåt och teknologin används numera i viss utsträckning inom de flesta områden i vårt samhälle. Även inom elitidrotten i Sverige har teknologin gjort sitt intåg, dock i relativt liten skala och främst i stora lagsporter, vilket främst beror på begränsad tillgång samt att utveckling av AI är kostsamt och resurskrävande. LÄS MER

 4. 4. Mental tuffhet är en viktig faktor för Svenska och Norska elitskidåkare vid tävlingsfrånvaro. : En retrospektiv studie om vägen tillbaka till tävling.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elvira Eriksson; Sebastian Brandt; [2020]
  Nyckelord :mindfulness; motivation; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Elitidrott innebär inte enbart hård träning, mästerskap, medaljer, glädje och gemenskap, utan kantas även av skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som kan innebära ofrivillig frånvaro från tävlingar och elitverksamhet. I dagens samhälle har motivation och mental tuffhet blivit ett allt mer omtalat ämne inom idrottsvärlden och nämns ofta i samband med tävlingar och matcher från både journalister, experter, tränare och utövares håll. LÄS MER

 5. 5. Är elitidrottare perfekta och osårbara vinnarskallar utan känslor? : En studie om psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofie Josefsson; [2020]
  Nyckelord :Elitidrott; mental ohälsa; depression; prestationsångest;

  Sammanfattning : Elitidrott handlar om att prestera till nästan vilket pris som helst. Samhället har länge sett på elitidrottare som osårbara vinnarskallar, vilket i vissa fall kan leda till att elitidrottarnas känslor glöms bort i jakten på medaljer. LÄS MER