Sökning: "medarbetare chef förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden medarbetare chef förväntningar.

 1. 1. Att navigera mot en flexibel framtid: Hur chefer upplever hybridledarskapet : Ledarskapsarbete som bedrivs i en praktik som delvis är på distans: En kvalitativ undersökning om hur chefer upplever hybridledarskapet inom en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Malmros; Sophia Malaki; Helin Abdilkarim; [2023]
  Nyckelord :Digitalisation; digitalization; digitisation; digitization; digital transformation; hybrid leadership; hybrid workplace; hybrid work; employeeship; leadership; commitment; involvement; communication; working environment; culture; Digitalisering; hybridledarskap; hybrid arbetsplats; hybridarbete; medarbetarskap; ledarskap; engagemang; kommunikation; arbetsmiljö; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska myndigheter har fått i uppdrag av Regeringskansliet att möjliggöra arbete hemifrån. Ett hybridledarskap innefattar förväntningar om att man ska kunna behärska variationen mellan distansledarskap och ledarskap på plats. Hybridmöten är möten som kan tas digitalt med hjälp av olika videokonferensverktyg. LÄS MER

 2. 2. ”Samverkan är liksom A och O för att lära oss av varandra” : En kvalitativ studie om arbetsplatslärande med utgångspunkt i chefers beskrivningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Malin Magnusson; [2022]
  Nyckelord :workplace learning; organisation; executive; arbetsplatslärande; organisering; chef;

  Sammanfattning : Lärande förknippas oftast med barn och skolmiljö men lärande kan behövas livet ut för att kunna utveckla kompetens även i arbetslivet. Den här uppsatsen handlar om lärande på arbetet, det vill säga arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande innefattar det lärande som är relaterat till arbete och/eller arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefer inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning och faktorer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Eriksson; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Krav; kontroll; socialt stöd; psykosocial arbetsmiljö; enhetschef; kommunal vård- och omsorgsförvaltning; COPSOQ;

  Sammanfattning : Att vara enhetschef inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning innebär ett komplextarbete där man står mellan förväntningar från vårdtagare, anhöriga, medarbetare,överordnad chef och politiker. Dessa förväntningar är en stor anledning till enhetschefenshöga arbetsbelastning vilket påverkar dennes psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 5. 5. Kan chefers olikheter vara ett hinder i arbetet? – En forskningsstudie om delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Minela Ahmetovic; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; chefer; medarbetare; arbetssituation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globalisering har resulterat i att fler förväntningar ställs på arbetsmarknaden och organisationer. Detta har medfört till att chefsrollen anses vara mer laddad än tidigare vilket ökar en chefs arbetsbelastning. LÄS MER