Sökning: "medarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 4316 uppsatser innehållade ordet medarbetare.

 1. 1. HR:s perspektiv på personalstrategi och ålder. En kvalitativ intervjustudie i fem organisationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ellika Ström; [2022]
  Nyckelord :Mångfald; inkludering; mentorskap; lärande; work-life balance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fler generationer än någonsin ska idag samsas på arbetsmarknaden och i våra organisationer, samtidigt som många upplever att det är svårt att få tag i rätt kompetens och vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för alla åldrar ökar. Denna uppsats intresserar sig för HR-funktionens syn på hur man arbetar personalstrategiskt ur ett åldersperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Herre, hör vår bön" : kyrkans förbön i Svenska kyrkans kyrkohandböcker 1942, 1986 och 2017

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Christina Hedin; [2022]
  Nyckelord :liturgistudier; Svenska kyrkan; Kyrkans förbön; ecklesiologi;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats gjort en jämförande undersökning av kyrkohandböckerna från 1942, 1986 och 2017 kring instruktioner om förbönsmomentet. Genom en innehållsanalys av instruktioner och av de färdigformulerande bönerna har jag sökt efter likheter och skillnader under några teman jag valt: Gud, människan, kyrkan. LÄS MER

 3. 3. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Den nyanställdas upplevelser av onboardingprocessen - En studie om individens förutsättningar för arbetsmotivation, lärande och samhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Breitholtz; Linnéa Dietrichson; Carla Sandh; [2022]
  Nyckelord :onboardingprocess; motivation; lärande; samhörighet; socialisation; self-determination theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The onboarding process exists to help new employees to be introduced to the workplace, work tools, corporate culture and colleagues in a compliant and structured way. This study examined the onboarding process at a small to medium-sized company in a large city in Sweden, in relation to the employees' experiences of it. LÄS MER

 5. 5. Att driva utveckling inom kommunal funktionshinderomsorg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Cajsa Fransman; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; tilltro; ritualer; språkbruk; roll; delaktighet; engagemang; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur, där den har studerats innan, har övervägande inriktats mot ledning och dess ledarskap. Men hur uttrycks den annorlunda hos medarbetare? Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationskulturen inom kommunal funktionshinderomsorg uttrycks av medarbetare, samt hur organisationskulturen påverkar medarbetarens upplevda möjlighet att driva och få igenom utveckling inom områden där medarbetaren engagemang finns. LÄS MER