Sökning: "medarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 4701 uppsatser innehållade ordet medarbetare.

 1. 1. Lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Qasin Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Formellt lärande; informellt lärande; lärande på arbetsplats; kompetensutveckling; färdighet; sociokulturellt perspektiv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the importance of learning in the workplace and what employees believe is key to master so that they can improve their skills. This will improve our understanding of the workplace´s learning process and as a result, enhance its efficiency. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på ett medicintekniskt bolag: en studie om engagemang och upplevd effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Paulsson; Adina Centervall; [2023]
  Nyckelord :developmental leadership; engagement; perceived effectiveness; engineers; STEM organizations; utvecklande ledarskap; engagemang; upplevd effektivitet; ingenjörer; STEM-organisationer; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets positiva utfall i form av engagemang och upplevd effektivitet på ett medicintekniskt bolag. Vidare ämnade studien att utforska eventuella samband mellan det utvecklande ledarskapets dimensioner (föredömligt autentiskt handlande, personlig omtanke samt inspiration och motivation) och engagemang samt upplevd effektivitet. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär det att vara ung chef? : En etnografisk studie om vad det innebär att arbeta som ung chef inom den offentliga sektorn idag.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Palm; Hanna von Rüdiger; [2023]
  Nyckelord :unga chefer; ledarskap; etnografi; emotionssociologi; det dramaturgiska perspektivet; symboliska interaktionism;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte ett tämligen outforskat område som vi anser borde uppmärksammas: vad det innebär att arbeta som ung chef inom offentlig sektor idag. Studiens urval utgick ifrån en medelstor kommun i Sverige där fyra unga chefer valdes ut. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors behov av egenvård : Själviskt eller en förutsättning för god omvårdnad?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindkvist; Fredrik Stjärne; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Self-care; Self-compassion; Well-being; Leadership; Nursing care; Sjuksköterskor; Egenvård; Självmedkänsla; Välbefinnande; Ledarskap; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor besitter en viktig samhällsfunktion vars uppdrag bland annat innefattar att främja människors hälsa. Dessvärre lämnar många sjuksköterskor yrket på grund av exempelvis en stressfylld arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. ”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. LÄS MER