Sökning: "medarbetarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet medarbetarskap.

 1. 1. Känsla av tillhörighet bland intensivvårdssjuksköterskor – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Ankarhem; Mikael Sand; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av tillhörighet; intensivvård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvård vårdas svårt sjuka patienter. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är komplext och krävande, vilket innebär att intensivvårdssjuksköterskor hanterar flera stressfaktorer. Dessutom präglas intensivvården av hög personalomsättning och brist på intensivvårdssjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. En djupdykning i hur hybridledare och medarbetare upplever medarbetarskapet : En fallstudie om hur hybridledare och medarbetare upplever medarbetarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Mårtensson; William Humlehagen; [2023]
  Nyckelord :Hybrid leadership; employees; employeeship; employee engagement wheel; dialogue; trust and openness; social activities; connection and collaboration; hybrid work environment; Hybridledarskap; medarbetare; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet; dialog; förtroende och öppenhet; sociala aktiviteter; gemenskap och samarbete; hybrid arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Digitaliseringen har lett till att medarbetare i en organisation inte alltid längre befinner sig på kontoret samtidigt. Det har lett till att både hybridledare och medarbetare behöver anpassa sig till detta. En avsaknad av ansikte-mot-ansikte interaktioner riskerar att påverka tilliten och dialoger negativt. LÄS MER

 3. 3. Medarbetares perspektiv på det vardagliga ledarskapet : Ledarskap i praktiken: En kvalitativ studie som belyser de vardagliga uppfattade ledarskapsutmaningarna ur ett genusperspektiv som återfinns i det vardagliga arbetet inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Claesson; William Norderhaug; Markus Andersson; [2023]
  Nyckelord :Everyday leadership; employeeship; gender perspective; transformative leadership; Vardagligt ledarskap; medarbetarskap; genusperspektiv; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien har avsikt att undersöka hur det vardagliga ledarskapet uppfattas av medarbetare inom Borås Stad. Detta eftersom att ledarskap idag kan definieras och uppfattas olika beroende på bakomliggande faktorer, exempelvis hur det skiljer sig mellan det uppfattade manliga respektive kvinnliga ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Pandoras ask och medarbetarskap- Motsättningar inom sjukvårdsorganisationen BUP : En kvalitativ studie om medarbetsrskap på barn-och ungdsomspsykiatrin

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Salar Saleh Darvish; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: Medarbetarskap; arbetstagare; ledarskap; organisation; institution; ansvar; lojalitet; tillit; kommunikation; inkludering; kompetensförsörjning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tillit inom organisationen : En kvalitativ studie om ledarskapets roll i främjandet av tillit bland medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rachel Ahmed; Martina Touma; Sandro Esho; [2023]
  Nyckelord :Leadership; trust; teamwork and conflict management; Ledarskap; tillit; medarbetarskap och konflikthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie diskuterar betydelsen av organisatorisk tillit med fokus på ledarens roll som är avgörande roll i främjandet av tillit bland medarbetare. Tillit är även kopplat till kooperativ konflikthantering och förändringsorienterat ledarskap för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet. LÄS MER