Sökning: "medberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet medberoende.

 1. 1. Stöd och hjälp till anhöriga - vårdnadshavare till barn med substansbruk : En studie av vad som är verksamt i behandlingsgrupper för anhöriga

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maria Gylling; [2021]
  Nyckelord :Groups for co-dependent; Co-dependent treatment; Substance abuse; Treatment dependence and CRAFT.; Anhöriggrupp; Behandling medberoende; Behandling anhöriga; Missbruk beroende och CRAFT.;

  Sammanfattning : Det beräknas att ca 36 % av Sveriges befolkning påverkas negativt av någon i deras närhet som antingen dricker för mycket alkohol eller brukar narkotika (Sundin & Landberg et al., 2018). De närmaste anhöriga, det vill säga familjen, är de som lider mest av deras anhörigas missbruk/beroende/substansbruk. LÄS MER

 2. 2. Att tillfriskna i andlighet : En kvalitativ studie kring personer i medberoende och deras erfarenheter av tolvstegsprogrammet och andlighet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olsson; [2021]
  Nyckelord :Medberoende; Tolvstegsprogrammet; Andlighet; Självhjälpsprogram; Al-anon;

  Sammanfattning : Beroende klassas som en familjesjukdom som inte sällan leder till ett medberoende hos de övriga familjemedlemmarna. Idag saknas konkreta riktlinjer för behandling och insatser inom hälso-sjukvård och socialtjänst för medberoende. LÄS MER

 3. 3. I Missbrukets skugga : En litteraturstudie om missbrukets påverkan av de som står närmast

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Addiction; co-dependence; children; alcohol; drugs; Missbruk; beroende; medberoende; barn; alkohol; droger;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur anhöriga som lever eller har levt i samma hushåll som en person med alkohol- eller drogmissbruk påverkas och på så vis få en djupare förståelse för ämnet. Studien är baserad på fem självbiografier från kvinnor som antingen under sin uppväxt levt med missbruk i hemmet eller i vuxen ålder levt i ett partnerskap med missbruk. LÄS MER

 4. 4. Mäns upplevelser av att växa upp med en missbrukande förälder : En litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Carlsson; Anna-Karin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :children of addicts; co-dependence; addiction; systems theory; parentification; barn till missbrukare; medberoende; missbruk; systemteori; föräldraroll som barn;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka mäns erfarenheter och upplevelser av att växa upp med en missbrukande förälder som har ett substans- eller spelmissbruk. I denna kvalitativa uppsats har fyra självbiografier analyserats genom tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. “...störst av allt är sorgen över det som aldrig blev, livet som blev så fel.” : En studie om 39 anhörigas upplevelser av att ha en närstående med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Söderlund; Emma Wallin; [2021]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; droger; medberoende; konsekvenser; anhörigstöd;

  Sammanfattning : I skuggan av varje person i drogmissbruk finns oftast fyra till fem anhöriga som på något sätt dras in i personens beroendesjukdom. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter anhöriga till personer med drogmissbruk har samt vilka erfarenheter som existerar kring anhörigstöd. LÄS MER