Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 11 - 15 av 207 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 11. Riktlinjer för social hållbarhet : vid gestaltning av socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Philip Ay; Ribhi Attar; [2019]
  Nyckelord :Physical environment; Gentrification; Happiness paradox; Citizen-dialogue; Meeting places; Segregation; Social sustainability; Safety; Fysisk miljö; Gentrifiering; Lyckoparadoxen; Medborgardialog; Mötesplatser; Segregation; Social hållbarhet; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur utformningen av den fysiska miljön påverkar den sociala hållbarheten i områden med socioekonomiska svårigheter. Fokus ligger på hur kommuner, fastighetsbolag och andra berörda aktörer arbetar med frågor rörande gestaltning, boende, fysisk miljö, trygghet och säkerhet, hälsa, inflytande och delaktighet. LÄS MER

 2. 12. Plats i förändring : i utrymmet mellan nu och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; tillfällig arkitektur; tillfällig offentlig konst; stadsplanering; förändring; tid; platsspecifikt;

  Sammanfattning : En bärande del av landskapsarkitektens arbete är att delta i och forma processer för platsers förändring, i såväl storskaliga och strategiska frågor som i mer småskaligt gestaltande. Genom att undersöka om, hur och när tillfällig arkitektur och offentlig konst kan vara en del av en förändringsprocess försöker jag i detta examensarbete formulera hur de små- och storskaliga frågorna kan hanteras parallellt. LÄS MER

 3. 13. Ydrebygdens livsmedelsstrategi : ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Norr; [2019]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; kommun; civilsamhälle; medborgardialog; demokratiexperiment; livsmedelsstrategi;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har frågan om demokrati och medborgarinflytande på den kommunala nivån lyfts allt oftare inom den offentliga debatten. Staten menar att demokratin ska uppstå inte bara genom politiska val, utan även i samtalen mellan kommun och medborgare i mellanvalsperioderna. LÄS MER

 4. 14. Kunskapsalliansen i Amiralsstaden - En studie av kunskapsalliansen som metod i Amiralsstaden för att främja deltagandet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Susann Nakhle; Hasne Gultekin; [2019]
  Nyckelord :Kommunikativ planering; Medborgardialog; Kunskapsallians; Amiralsstaden; Delaktighet; Makt; Rationalitet; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Att uppnå ett ökat deltagande i planeringsprocesser har länge varit en utmaning i den representativa demokratin. Denna studien syftar på att undersöka Amiralsstadens kunskapsallians. Vi vill även undersöka om kunskapsalliansen, som metod, främjar deltagande och involvering i planeringsprocessen. LÄS MER

 5. 15. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lena Ransmark; Jenny Zackrisson; [2019]
  Nyckelord :student; park; medborgardialog; landskapsarkitektur; Rackarberget; Studentstaden;

  Sammanfattning : Att vara student innebär ofta att bo på en mycket begränsad yta, och att dela kök och badrum med andra studenter. Att ha en begränsad yta inomhus kan göra att grönytor nära hemmet blir viktigare. LÄS MER