Sökning: "medborgarinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet medborgarinflytande.

 1. 1. Ökad demokratisering av planeringsprocessen : En analys kring segregation och ungdomars inflytande i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Rebecca Adler; Camilla Wright; [2020]
  Nyckelord :Urban Planning; Segregation; Young adults; Citizen consultation; Democracy; Public participation; Public influence; Jävalyftet;

  Sammanfattning : Segregation har på senare tid blivit ett ämne som allt mer diskuterats inom den svenska politiska debatten. Regeringen har arbetat fram en strategi för att motverka en ökad segregation, med vision att minska klyftorna och skapa ett tryggare Sverige. LÄS MER

 2. 2. GIS-baserad multikriterieanalys som beslutsstöd : ett verktyg för ökat medborgarinflytande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jesper Strand; [2020]
  Nyckelord :Geografiska informationssystem; multikriterieanalys; medborgarinflytande; medborgarengagemang; beslutsunderlag; beslutsstöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden is a country who currently is subject to a historically large population increase which also involves a large increase in the number of children attending school. Growing societies are facing the challenge of maintaining the provision of social functions at the same rate as they are growing. LÄS MER

 3. 3. Samverkan och ansvar för social hållbarhet : Allmännyttiga bostadsbolags roll i socioekonomiskt svagare områden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Jessica Pengel; Elin Hessling; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; cooperation; social capital; housing; Linköping; social hållbarhet; samverkan; socialt kapital; allmännyttan; Linköping;

  Sammanfattning : På flera håll i Sverige görs insatser för att vända den negativa utvecklingen i socioekonomiskt svagare områden för att öka den sociala jämlikheten. Syftet med detta arbete var att analysera olika aktörers möjligheter och utmaningar med att skapa social hållbarhet i dessa områden. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog vid kollektivtrafikplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Sandqvist; Irma Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Medborgardialog; samråd; kollektivtrafikplanering; Arnsteins stege; medborgarinflytande; public participation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För många människor är kollektivtrafik avgörande för en fungerande vardag. Att planera för kollektivtrafik är komplicerat och måste ta hänsyn till många olika aspekter. Denna rapport syftar till att undersöka en av dessa, medborgardialog vid planeringen av kollektivtrafiken. LÄS MER

 5. 5. Jag tror inte på ord, jag tror på handling och än har inget hänt. : En undersökning om medborgarnas möjligheter att påverka beslut i regionpolitiken.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Deltagardemokrati; medborgarinflytande; välfärdspolitik; Sollefteå sjukhus; Region Västernorrland; kvinnosjukvård.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna ser ut för invånarna i Region Västernorrland att påverka beslutet om nedläggningen av förlossningen vid Sollefteå sjukhus. Studien har genomförts som en fallstudie av nedläggningen där proteströrelsen samt regionfullmäktige har undersökts. LÄS MER