Sökning: "medborgarkompetens"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet medborgarkompetens.

 1. 1. Bildning och fostran av den kritiska medborgaren i ett digitalt landskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Edestrand; Sandra Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital kompetens; Kritiskt tänkande; Källkritik; Literacy; Medborgarkompetens; Samhällskunskap; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en ökad förståelse för de utmaningar som ställs på våra grundskoleelever i en föränderlig och digitaliserad värld. Vi vill studera vilken roll det kritiska tänkandet spelar i ett samhälle där informationsflödet är stort och där gemene person får lov att vara delaktig i informationsskapandet. LÄS MER

 2. 2. Medborgerlig bildning: En analys av läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elise Meto; [2020]
  Nyckelord :Medborgerlig bildning; lärobok;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av hur medborgerlig bildning behandlas i läroböcker. I undersökningen analyseras två läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Läroboksanalysen görs med hjälp av en pedagogisk textanalys med en teoretisk utgångspunkt i skolans medborgerliga bildningsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans är vi starka - en kvalitativ studie om BB-ockupationen i Sollefteå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Monica Kjörsvik; [2017]
  Nyckelord :Ockupation; Inglehart; Welzel; Sollefteå; Värderingar; Postmaterialism; Aktivism;

  Sammanfattning : Den pågående BB-ockupationen i Sollefteå har varit utgångspunkt för detta arbete. Syftet har varit att studera rörelsen och analysera den med hjälp av forskning inom värderingar och värderingsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Rätten till en god utbildning: En studie om Gy 2011, jämlikhet och policydesign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Johansson; [2016]
  Nyckelord :gymnasiereform; medborgarkompetens; utbildning; jämlikhet; Policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between public policy and democratic values by analysing the 2011 Swedish upper secondary school reform from an equality perspective. It asks what ideas are present in the policy proposal and in what way these ideas have an impact on individuals and society. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdragets dilemman i undervisningen: En studie om normalitet och avvikelse samt reproduktionen av vär[l]den

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Martin Eksath; [2013]
  Nyckelord :medborgarkompetens; värdegrund; deliberativ demokrati; utbildningssociologi; rättssociologi; reproduktion; makt; Bourdieu; Foucault; Giddens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många lärare tycker att skolans uppdrag att utveckla både kunskaper och demokratiska värden hos eleverna är svårt att genomföra. Kan undervisning verkligen både bidra till att utveckla samhället samtidigt som skolan ska fostra, bevara och reproducera vissa normer, tankar och värden? Syftet med uppsatsen är att skildra hur elever och deras lärare beskriver och förhåller sig till bärande begrepp i det demokratiska uppdraget, såsom demokrati, värdegrund och medborgarkompetens. LÄS MER