Sökning: "medborgarkultur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet medborgarkultur.

 1. 1. Man vet vad man har men inte vad man får - En kvalitativ studie om hur brukare av hemtjänst uppfattar samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Karlsson; [2011]
  Nyckelord :kundval; samhällsinformation; civic culture; äldreomsorg; medborgarkultur; hemtjänst; demokrati; face-to-face; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en åldrande befolkning fordras nya undersökningar om hur de äldre uppfattar sin tillvaro. Många av dessa är beroende av hemtjänst för att kunna bo kvar hemma. År 2008 infördes kundval i Lunds kommun vilket kom att innebära en valfrihet gällande vilken aktör man vill ha som utförare av ens beviljade insatser. LÄS MER

 2. 2. Större möjligheter än intresse : Medborgarkultur och deliberativ diskurs på svenska socialpolitiska hemsidor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Holmquist; [2005]
  Nyckelord :Internet; massmedia; internetanvändning; kommunikation; offentlighet; demokrati; medborgerligt deltagande; frivilligorganisationer; NGOs; public sphere; websites; citizenship; civic culture; deliberation; Sociology; Sociologi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Engelsk titel: Greater opportunities than interests : Civic culture and deliberative discourse on Swedish NGO websites This is a critical and normative study, which examines a selection of Swedish NGO websites as potential forums for civic culture and deliberative discourse in the public sphere. Sociocultural, political and sociological and media and communication theories are combined. LÄS MER