Sökning: "medborgarlön"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet medborgarlön.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Basinkomst och den svenska välfärden : En analys av feministiska argument för ett införande av basinkomst i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Bolin; [2017]
  Nyckelord :Basinkomst; feministiska argument; feminism; medborgarlön; välfärd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Basinkomst – en modell för Sverige? : En litteraturstudie om vilka resultat som hittills framkommit i de experiment med basinkomst som gjorts runtom i världen, och om ett sådant transfereringssystem skulle kunna passa ”den svenska modellen”

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Henrik Westberg; [2016]
  Nyckelord :Basic income; citizen s wage; negative income tax; income maintenance experiment; MINCOME; BIGNAM; cash transfer program; CCT; UCT; Bolsa Família; Swedish model; Basinkomst; medborgarlön; negativ inkomstskatt; income maintenance experiment; MINCOME; BIGNAM; Bolsa Família; CCT; UCT; den svenska modellen;

  Sammanfattning : The purpose of this review is to summarize the experiments that have been presented regarding guaranteed Basic Income, performed around the world; to see if a BI might fit into ”the Swedish model”; and what further research would be needed to understand the mechanics of BI. A theory has been used, designed to compare the effects of cash transfer programs irrespective of economic level of the countries. LÄS MER

 4. 4. Slutar alla inte bara jobba då? : Heterogena effekter av basinkomst på arbetsutbud utifrån inkomstnivå och bidragssystem

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Harald Enoksson; [2015]
  Nyckelord :basinkomst; medborgarlön; socialbidrag; negativ inkomstskatt; transfereringar; arbetsutbud;

  Sammanfattning : En teoretisk modell utvecklas för att undersöka relationen mellan basinkomst och arbetsutbud. Modellen förutsäger en kraftigare arbetsreducering hos låg- än hos högavlönade. Den förutsäger också en mindre reducering i en kontext med redan existerande bidragssystem. LÄS MER

 5. 5. Workfare och motprestationer - Hur ser man på det i det svenska välfärdssystemet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Mägi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen argumenteras för en tes om att det svenska samhället bör förändra sin syn på vad en acceptabel motprestation är för att få tillgång till ekonomiskt bistånd; tesen som presenteras menar att samhället bör acceptera andra former av motprestationer än förvärvsarbete och arbetsmarknadsinsatser. Under utredningsdelen argumenteras det för att samhället bör avkräva motprestationer men bör vara mer flexibel i vilka motprestationer som accepteras. LÄS MER