Sökning: "medborgarnas demokratiska väktare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden medborgarnas demokratiska väktare.

  1. 1. Demokratin eller säkerhetens väktare? Hemliga tjänsters anpassning till en modern värld

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Isabelle Ekvall; Johan Andersson; [2013]
    Nyckelord :demokrativärden; demokrati; legitimitet; effektivitet; MUST; FRA; SÄPO; Försvarsunderrättelseverksamhet; Integritet; ansvarsutkrävande; kontroll; svensk förvaltning; en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet; säkerhetstjänstkommissionen; politisering; sekretess; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sedan kalla krigets slut har underrättelseorganisationerna genomgått en långdragen process för att anpassa sig till nya hot så väl som ökade krav på demokratisk insyn och kontroll av verksamheten. Vi har undersökt hur denna process har sett ut, vilka aktörer som varit drivande och vad som gör att underrättelseorganisationerna är så svåra att reformera. LÄS MER