Sökning: "medborgarrättsrörelsen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet medborgarrättsrörelsen.

 1. 1. Tystnaden: Makten, rösten och talet : En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2018]
  Nyckelord :Silence; Voice; Power; Strategy; brown girl dreaming; The Vegetarian; Rape; Abuse; Become silent; Oppression; Postcolonialism; Gender studies; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; African-American Civil Rights Movement; Resistance; Break the silence; Uprising; Revolt; Silent protest; Nonviolent; Power structure; Master suppression technique; Vegetation; Growth; Existence; Life; Death; Freedom; Speech; Tystnad; Makt; Strategi; Röst; Kontrollinstrument; Redskap; brun flicka drömmer; Jacqueline Woodson; Vegetarianen; Han Kang; Självbestämmande; Maktspel; Våldtäkt; Övergrepp; Tystna; Förtryck; Postkolonialistisk teori; Genusteori; Diskurser; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; Medborgarrättsrörelsen; Bryta tystnaden; Uppror; Tyst demonstration; Tal; Tysta; Maktmedel; Motstånd; Härskartekniker; Växtlighet; Frihet; Liv; Döden; Återfödelse; Makten; Talet; Tystnaden; Rösten;

  Sammanfattning : Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. LÄS MER

 2. 2. Sidney Poitier : en diskursanalys av intersektionen mellan ras, kön och klass i Poitiers filmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Igor Kubat; [2017]
  Nyckelord :Sidney Poitier; Medborgarrättsrörelsen; Diskursanalys; Intersektionalitet; Mänskliga rättigheter; Human rigths; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talet kämpade afro-amerikaner för jämlikhet i det amerikanska samhället. Denna process hade pågått sedan slaveriet avskaffades under det amerikanska inbördeskriget, och pågår fortfarande. Kampen präglade samhället tydligast under Medborgarrättsrörelsen under 50- och 60-talen. LÄS MER

 3. 3. Kallak - en debatt om framtiden : En studie om miljörättvisa i debatten om gruvan i Kallak

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Jennifer Eriksson; Andreas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Miljörättvisa; Kallak; Samer; Ursprungsfolk; Rennäring; Gruvnäring; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Miljörättvisa kommer från USA och har sina rötter i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Idag återfinns miljörättvisan som retorik både hos forskare och politiker samt gräsrotsrörelser. Detta är dock inget som återfinns i någon större utsträckning i Sverige. LÄS MER

 4. 4. En trumslagare för freden! : En kritisk granskning av Martin Luther King Jr:s ickevåldsideologi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Martin Luther King Jr; ickevåld; ickevåldsideologi; rasism; segregation; mänskliga rättigheter; medborgarrättsrörelsen; Amerika.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kritisk analys av King och hans ickevåldsideologi. Uppsatsens syfte och avgränsning är att granska och redogöra för den ideologi som King genom sina tal, predikningar och övriga skrifter redogjorde för. Metoden jag använt mig av är att systematisera Kings ideologi för att därefter analysera den. LÄS MER

 5. 5. Från Satyagraha till Non-Violence : Martin Luther King jrs. inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsfilosofier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Martin Wettin; [2011]
  Nyckelord :afro-amerikansk religiositet; amerikanska medborgarrättsrörelsen; icke-våldsfilosofi; Martin Luther King jr.; nordamerikansk historia; satyagraha; slaveri;

  Sammanfattning : ”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.” Martin Luther Kings jrs. LÄS MER