Sökning: "medborgerliga idealtyper"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden medborgerliga idealtyper.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna - etniska eller medborgerliga nationalister?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julius Ljungström; Emelie Månsson; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; nationalism; etnisk nationalism; medborgerlig nationalism; Michael Ignatieff; idealtyper; civic; ethnic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study seeks to examine the nationalist ideological positioning of the Swedish parliament’s only self-proclaimed nationalist party, the Sweden Democrats (SD). The understanding of nationalism differs heavily in the social sciences and a variety of distinctions have been proposed in the study of it. LÄS MER