Sökning: "medelklass"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet medelklass.

 1. 1. Elevrekryteringen till flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2021]
  Nyckelord :flickskola; Uddevalla; elevrekrytering; kommunalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka den sociala elevrekryteringen vid flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930. För att besvara syftet och den likartade frågeställningen har studien utgått ifrån ett klasschema, som är baserat utifrån Goldthorpe/ CASMIN:s yrkesschema, och sammanställt information om faderns uppgivna yrke eller titel vid inskrivningen till skolan. LÄS MER

 2. 2. Blå dunster och gröna skogar : en multimodal diskursanalys av filmer från Svenska Skogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara Enbom Burreau; [2020]
  Nyckelord :Strategic communication; multimodal discourse analysis; PR; forestry; social semiotics; risk society;

  Sammanfattning : Genom att att beskriva hur ett strategiskt urval av information formar dessa filmer syftar uppsatsen dels undersöka hur skogsbruket porträtteras i Svenska Skogens filmer men även vilka diskurser som inkluderas. Vidare ämnar studien att via en kritisk ansats öka förståelse för de maktförhållanden som materialet signalerar och hur de förhåller sig till de risker som skogsindustrin i skapar. LÄS MER

 3. 3. Medelklass och Tjänstemannapolitik : En studie om den politiska organiseringen av tjänstemän och medelklassen under mitten av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2020]
  Nyckelord :Working official’s; Female working official’s; Men; Social democrats; Political organization; Middle class; Homosocial; Tjänstemän; Tjänstekvinnor; kvinnliga tjänstemän; män; Socialdemokraterna; Politisk organisering; Medelklass; Homosocialt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka socialdemokraternas organisering av medelklassen och tjänstemännen i Karlstad under mitten av 1900-talet och varför det startades en socialdemokratisk tjänstemannaförening i Karlstad. Grunden till arbetet baseras på källmaterial i form av mötesprotokoll, samt års och verksamhetsberättelser från Karlstads socialdemokratiska tjänstemannaförening. LÄS MER

 4. 4. Medelklass och miljöaktivist? : Hur politiska sympatier och social klass relaterar till individers värdering av miljöfrågor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sahlin; Cecilia Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Miljösociologi; attityder; politiska sympatier; social klass.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka individer som värderar miljöfrågor högt. En fördjupad kunskap om skillnader i miljöattityder mellan olika individer kan användas för att främja stöd för en miljövänlig politik, vilket i sin tur kan främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 5. 5. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER