Sökning: "medeltemperatur"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet medeltemperatur.

 1. 1. Det urbana albedots betydelse i ett föränderligt klimat : Geoengineering i Uppsala stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Antonia Roos; Fannie Lindström; [2021]
  Nyckelord :albedo; geoengineering; urbant klimat; urban värmeö; värmebölja;

  Sammanfattning : Antropogen inverkan på växthuseffekten är en bidragande faktor i den globala uppvärmningen, som i sin tur kommer att förstärka värmeböljor och den urbana värmeöeffekten. Kombinationen av dessa fenomen kan ha förödande konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Invasiva främmande arter : En undersökning i Värmlands län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Blom; [2021]
  Nyckelord :Invasive alien species; Värmland; Establishment; Spread; Climate change; Invasiva främmande arter; Värmland; Etablering; Spridning; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald samt att de medför stora ekonomiska kostnader. Kommunerna spelar en viktig roll gällande tillsyn och bekämpning av invasiva främmande arter då de ofta är fastighetsägare och ansvarar för stora arealer. LÄS MER

 3. 3. Ny laboration om värmeväxling för kursen KETF30 Energiteknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Qiling Tan; [2021]
  Nyckelord :heat exchanger; ntu; heat engineering; lmtd; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Lunds Tekniska Högskola studenter som studerar på programmet Civilingenjör inom Kemiteknik en obligatorisk kurs Energiteknik KETF30. Kursen har ett laborationsmoment om värmeväxling som behöver förnyas. LÄS MER

 4. 4. Kan koldioxidutsläppen reduceras med hjälp av coworking spaces? : - En mixad metodstudie om arbetspendling relaterat till coworking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Felix Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Coworking; Hållbar utveckling; Delningsekonomi; Hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : De fem senaste åren är de varmaste som uppmätts sedan mätdata för global medeltemperatur började registreras år 1850. Det har medfört att jordens medeltemperatur har höjts med cirka 1° C sedan industriella revolutionen. LÄS MER

 5. 5. Characterisation of Low-Level Jets and their Influence on Low-Level Clouds over the Baltic Sea; Östergarnsholm Observatory, Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Johan Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Low-level jets; Low-level clouds; LLJs; LLCs; Boundary layer; ABL; CBH; Lidar; Ceilometer; Turbulent intensity; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this study, about two years of data from Östergarnsholm in the Baltic Sea are used to analyse offshore low-level clouds (LLCs) influenced by low-level jets (LLJs) in the marine atmospheric boundary layer. The LLJs are passages of strong horizontal winds near the surface and are measured using a Doppler LiDAR, which provides information about the wind speed and wind direction up to 300 meters. LÄS MER