Sökning: "medeltida konst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden medeltida konst.

 1. 1. The Fear of Little Men : On the Prehistorical and Historical Treatment of Individuals with Dwarfism

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Josefin Åkerblom; [2013]
  Nyckelord :dwarfs; dwarfism; achondroplasia; literary comparison; ancient Egypt; Ancient Greece; Roman Empire; Middle Ages; Renaissance; stigma;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte har varit att kartlägga skillnader i representation av individer med dvärgväxt, från antikens Egypten fram till renässansen. Forskning har gjorts på detta utanför Sverige, men de fyra svenska människorna med dvärgväxt har inte tillfogats och jämförts med det utländska materialet innan denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Ondskans ansikte : från brodermord och barnamord i medeltida konst till det onda skildrat av dagens konstnärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann Kuylenstierna; [2013]
  Nyckelord :medieval mural painting; reliefs in stone; Cain and Abel; the murder of the children of Bethlehem; modern artist; pictorial story telling;

  Sammanfattning : The study focuses the evil within human beings and evil actions against other humans and the human kind. The evil is defined as evil actions such as murder and actions in war. The questions asked is whether the evil has a face and if it is possible in that case to paint that kind of face. LÄS MER

 3. 3. Från Hyssna till "Huck" : en diskussion om träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Andreasson; [2012]
  Nyckelord :Hyssna gamla kyrka; Lundby gamla kyrka; Lars ”Huck” Hultgren; träskulptur; medeltid; ikonografi;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen är att, diskutera träskulpturens roll i en medeltida kyrka respektive i en kyrka byggd på 1990-talet. Fokus ligger på skulpturernas nutida roll inom Svenska kyrkan. Frågeställningarna som jag arbetar efter handlar om vilken relevans/roll som de medeltida skulpturerna har i Hyssna gamla kyrka idag. LÄS MER

 4. 4. Om hus och ljud

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Julia Staaf; [2012]
  Nyckelord :ljud; kyrka; ljudkonst; medeltid; vada; kårsta; sång; konst; teckning; konstfack; textil; broderi;

  Sammanfattning : Jag har i mitt kandidatarbete arbetat med ljud och akustik i gamla kyrkor. Gamla byggnader och hus har alltid fascinerat mig. Det finns en sorts tyst berättelse i äldre byggnader. Jag känner en vördnad inför gamla hus och de som ritat och byggt dem. LÄS MER

 5. 5. De medeltida målningarna i Arbrå kyrka : en typologisk tolkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Anna Nylander; [2010]
  Nyckelord :Arbrå church; biblia pauperum; medieval christian art; medieval typology; murals; Arbrå kyrka; muralmålningar; kyrkomålningar; kyrkokonst; medeltiden; medeltida konst;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the murals in the church of Arbrå, what they portrait and how they can be linked to medieval typology as described in Biblia Pauperum (BP), the Poor Man’s Bible. The aim is also to find out what the purpose was to paint medieval churches and what the function of the paintings was. LÄS MER