Sökning: "medeltiden i skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden medeltiden i skåne.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. Skärvor av Glimmingehus sociala status. Glasfynden berättar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Lisa Nylén; [2018]
  Nyckelord :Glimmingehus; Glimminge; borg; storgods; Skåne; glasföremål; glasfynd; glasskärvor; dryckeskärl; vallgrav; stratigrafisk kontext; medeltiden; renässansen; social status; adel; historisk arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : A part of the project of transforming the worn down medieval fortress Glimmingehus into a tourist attraction for the people of the 20th century, was to dig out the once filled in moat surrounding it. This very labour intensive project did not only result in a nostalgic atmosphere but also a large amount of fairly well preserved finds, since the moat had once been used as a rubbish dump. LÄS MER

 3. 3. Jakriborg 18 år senare : Hur kan man värdera nybyggnationer i historiserande arkitektur?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beata Kolakowski; [2017]
  Nyckelord :Jakriborg; arkitektur; hansastad; medeltiden; nyurbanism; traditionell; historiserande; historisk; nystilar; pastisch;

  Sammanfattning : I denna uppsats har historiserande arkitektur studerats. Uppsatsen är avgränsad till att undersöka området Jakriborg, en stadsdel i medeltida arkitektur byggd 1999 i Hjärup, Skåne (Sverige). LÄS MER

 4. 4. Inre borggården på Hovdala slott : möjlig framtida gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Irene Tjerngren; [2013]
  Nyckelord :Inre borggård; ; Hovdala slott ; Skånska slott; Ehrenborg; värdeanalys; historisk dokumentation; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Hovdala slott ligger mjukt inbäddat i en sänka vid Göingeåsen och nära Finjasjön, ungefär 7 km söder om Hässleholm i Skåne. Gården som har anor från medeltiden, ägs idag av Statens fastighetsverk, medan Hässleholms kommun har hand om drift och skötsel. LÄS MER

 5. 5. "Vatten gifver gräs" : Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Naturvetenskap

  Författare :Nils Wallin; [2011]
  Nyckelord :Ängsvattning; översilning; ängsbruk; agrarhistoria; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet. LÄS MER