Sökning: "medfött hjärtfel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden medfött hjärtfel.

 1. 1. Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Andreasson; Gloria Roych; [2020-08-06]
  Nyckelord :Livskvalitet; tonåringar; medfött hjärtfel; medfödd hjärtsjukdom; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött hjärtfel : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Hagbo Gudiol; Annika Skilling; [2017]
  Nyckelord :Congenital heart defects; Adolescents; Young adults; Experience; Life world; Quality of life; Sense of coherence; Medfödda hjärtfel; Upplevelse; Ungdomar; Unga vuxna; Livsvärld; Livskvalitet; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : I Sverige idag föds cirka 1000 barn årligen med medfödda hjärtfel. Dessa hjärtfel kan variera i allvarlighetsgrad och ge olika symtom beroende på typ av hjärtfel. Många kan leva ett ganska vanligt liv medan andra har symtom och upplever hjärtfelet begränsande i deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ett medfött hjärtfel : Unga vuxnas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Caroline Torman; [2017]
  Nyckelord :Congenital heart disease; Experiences; Health; Life world; Young adult’s;

  Sammanfattning : En litteraturbaserad studie har gjorts med analys av nio kvalitativa studier från 2005-2016. Idag överlever fler patienter med medfött hjärtfel tack vare tidig diagnostisering och förbättrade behandlingsmöjligheter. För unga vuxna mellan 13-39 år finns skilda meningar om hur de upplever sitt medfödda hjärtfel. LÄS MER

 4. 4. Diskussionsforum som en kunskapsresurs : Legitimitet och kunskapsbyggande i ett forum för föräldrar med barn som har medfödda hjärtfel

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ida Melander; [2016]
  Nyckelord :online discussion forum; legitimacy; negotiation; knowledge; congenital heart disease; diskussionsforum; familjeliv.se; legitimitet; kunskapsförhandling; medfödda hjärtfel;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar interaktioner i ett diskussionsforum på Familjeliv.se, där deltagarna är föräldrar eller blivande föräldrar till barn eller foster med ett medfött hjärtfel. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas upplevelser av att leva med medfött hjärtfel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Annie Olsson; Nathalie Hurtig; [2016]
  Nyckelord :Congenital Heart Disease CHD ; experiences; life-world; person-centered care; young adults; medfött hjärtfel; erfarenhet; livsvärld; personcentrerad vård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Background: Approximately 1000 children with a congenital heart disease are born in Sweden each year. Congenital heart diseases include malformations of the heart which comprise various anatomical differences. LÄS MER