Sökning: "media ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden media ålder.

 1. 1. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

  Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER

 2. 2. Föreligger ett samband mellan sociala medier och självkänsla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Carina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Self-esteem; age; social media; confirmation; Självkänsla; ålder; sociala medier; bekräftelse;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka om det fanns ett samband mellan individers självkänsla och sociala medier i relation till ålder. Studien sökte även besvara om individer sökte bekräftelse genom sociala medier. Dessutom undersöktes om det fanns en korrelation mellan aktivitet och ålder på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på lånemarknaden : En kvantitativ studie om låntagares val av långivare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Billsten; Olle Dolk; [2019]
  Nyckelord :Lån; Digitalisering; Generationer; Kundnöjdhet; Osäkerhet och risk; Förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banker utgör en viktig del i dagens finansiella system med huvudsaklig uppgift att omfördela investeringar och besparingar, fördela risker samt tillhandahålla effektiva betalningslösningar. Lånemarknaden har länge tillhört bankernas säkraste inkomstkälla men digitaliseringens framfart har nu öppnat möjligheter för nya aktörer. LÄS MER

 4. 4. Ensam på ålderns höst? : -       ett samhällsperspektiv på äldres upplevelser av ensamhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; äldre; ålderism; strukturalism; Durkheim; subjektiv ensamhet;

  Sammanfattning : Äldres ensamhet ses som ett vanligt förekommande problem i samhället idag och får utrymme i både media, forskning och i det allmänna talet. Hur utbredd är ensamheten och vad förklarar den subjektiva ensamheten hos äldre personer? Här undersöks äldres ensamhet ur ett makroperspektiv med syftet att studera vad som påverkar upplevelser av ensamhet hos äldre personer. LÄS MER

 5. 5. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER