Sökning: "media composition"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden media composition.

 1. 1. Whee da-dum bee-dum : Melodisk kontur hos ljudlogotyper och dess påverkan på varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Solvej von Malmborg; Tony Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Audio logos; sound logos; sonic logos; melodic contour; pitch contour; audio branding; sound branding; sonic branding; brand personality; brand perception; Ljudlogotyper; melodisk kontur; ljudbranding; varumärkespersonlighet; varumärkesuppfattning;

  Sammanfattning : En ljudlogotyp är en ljudkomposition som används för att särskilja ett varumärke. Ljudlogotypen ingår i varumärkens strategiska arbete för att skapa sig en bild i konsumenters medvetande. Denna bild kallas varumärkesuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Nyckelord :VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. LÄS MER

 3. 3. En musikskapares navigering bland stilar och uttryck : En resa i elektropop, filmmusik och statistikmusik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sebastian Bergström; [2020]
  Nyckelord :Film score; electronic music; minimalism; statistics; musification; music design; Statistics Sweden; composition; Filmmusik; elektronisk musik; minimalism; statistik; musification; gestaltning; SCB; komposition;

  Sammanfattning : I det här masterarbetet har jag musik för tre olika musikaliska sammanhang; elektronisk pop i samarbete med kurskollega, kortfilmsmusik i samarbete med filmregissör och musik till statistik i samarbete med SCB. De tre delprojekten rör sig inom olika musikaliska uttryck och har olika instrumentering. LÄS MER

 4. 4. Kulturkritikernas paradigmkamp : En komparativ studie om filmkritik och dess språkliga framställningar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Isabelle Haag; [2020]
  Nyckelord :Art journalism; cultural journalism; journalism; amateurs; professional journalism; aesthetic paradigm; journalistic paradigm; Bourdieus field theory; film criticism; film reviews; framing theory;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how cultural art journalistic critique manifests on different digital platforms today. I chose to focus on film criticism as it not only tells a story about the movies but also about the society. LÄS MER

 5. 5. Degradation of model biomedical Mg alloys in aqueous media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Max Viklund; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; alloys; bio-materials; implants; corrosion; isothermal calorimetry; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This project investigates the influence of alloying elements, heat treatment and corrosion medium on the corrosion rates of three magnesium alloys Mg-5Zn, Mg0.27Ca, and Mg-0.27Ca-5Zn for use in bio-medical applications. LÄS MER