Sökning: "media construction"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden media construction.

 1. 1. Media om integration - en kritisk diskursanalys om integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Carlzon; Tobias Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; kritisk diskursanalys; media; integration; flyktingkrisen 2015;

  Sammanfattning : The aim of this study was to seek an understanding of how media presents integration within the market of labour, with focus on problems and its causes, after the refugee crisis in 2015. Our approach has been the analyzing of 24 discussion articles from three different newspapers which are; Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Social mobilisering i en digital tidsålder : En analys av rörelseaktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Fransson; Nathalie Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With this study, we have been aiming to describe and analyze how social mobilization is constructed by digital technology, using the #metoo movement as a case study.  The focus of this study has been to show how collective identity and ”we and–them” groups are constructed in digital movements. LÄS MER

 3. 3. Från tillskrivning till omskrivning -Hur konstruktionen av etnicitet har förändrats över tid vid nyhetsrapportering av sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anny Mattson; Moa Ramnerö; [2019]
  Nyckelord :Ethnicity; sexual violence; rape; news media; Dagens Nyheter; discourse;

  Sammanfattning : The ethnicity of convicted sex offenders, racism in everyday life and journalism ethics has recently been discussed more frequently in the Swedish media and society. Previous research has established that ethnicity is constructed in news media while reporting of sexual violence and that ethnicity is used as an explanation for the committed crime. LÄS MER

 4. 4. LCHF ett (o)hälsosamt kostval. : En diskursanalytisk studie av mediers framställning av LCHF.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Rimeus; Hanna Westlund; [2019]
  Nyckelord :LCHF; health; media; diet; discourse; social construction; Diskursanalys; LCHF; hälsa; diet; diskurs; social konstruktion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den diskursiva kampen kring dieter. Vi har satt fokus på hur kontroverser kring dieten LCHF gestaltas i media. LCHF är en diet som innebär att man håller en kost som till grunden innebär ett lågt intag av kolhydrater och ett högt intag av fett. LÄS MER

 5. 5. Development of National Identity : The Kalevala and the Finnish

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olivia Ahonen; [2019]
  Nyckelord :Identity construction; Nationalism; Culture;

  Sammanfattning : Forming an identity or a national identity is a long process every country in the world has gone through. The purpose of this research paper is to investigate how the Finnish identity has been portrayed in media between the years 1836-1893. LÄS MER