Sökning: "media construction"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden media construction.

 1. 1. Media Discourse of the Right to Privacy under Surveillance: An analysis of the media coverage from post-9/11 to post-Snowden US

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kuntal Roy; [2018-09-21]
  Nyckelord :Privacy; surveillance; critical discourse analysis; media construction; media representation; national security; social control;

  Sammanfattning : The right to privacy in the age of surveillance is a long-standing controversial issue. This controversy first heightened in 2001, after 9/11 terrorist attacks; and again in 2013, after Edward Snowden‘s mass surveillance disclosure. LÄS MER

 2. 2. The Construction of National Identity in Poland’s Newspapers : Content Analysis of Nasz Dziennik, Gazeta Wyborcza, and Rzeczpospolita

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Margarita Babovnikova; [2018]
  Nyckelord :European Union; journalism; media; national identity; Poland;

  Sammanfattning : This thesis focuses on national identity, constructed and represented in Poland’s media, and analyzes three daily newspapers which are diverse in their orientations as follows: Catholic Nasz Dziennik, pro-establishment business-conservative Rzeczpospolita, and independent center-left Gazeta Wyborcza. The research questions are how Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita constitute national identity in content and what differences there are in identity construction in Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita. LÄS MER

 3. 3. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetiseringen av migration i svensk media : Konstruktionen av ett hot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Söderstedt; [2018]
  Nyckelord :Discourse theory; Postcolonialism; Securitization; Securitization of immigration; Social constructivism; Discourse analysis; Morocco; unaccompanied refugees; deconstruction;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate a medial construction of securitization. It aims to comprehend the way a discourse of securitization is constructed and in what sense a certain group of immigrants are constructed as an existential threat within it. LÄS MER

 5. 5. Modskravallerna i Malmö, mest barnsligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Stensson; [2018]
  Nyckelord :contentious politics; discourse analysis; categorisation; identity; youth riots;

  Sammanfattning : This essay examines the mods riots in Malmö 1965. My aim with this essay has been to examine with discourse analysis how the riots and youth’s identity was constructed in media and what impact this had on the youth’s possibilities to forma a political agenda. LÄS MER