Sökning: "media debatt statsvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden media debatt statsvetenskap.

 1. 1. Yttrandefrihet - en idéanalytisk studie av debatten om Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joanna Wåhlstedt; Amelie Bläckberg; [2008]
  Nyckelord :yttrandefrihet; tryckfrihet; Muhammed; Lars Vilks; idéanalys; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nerikes Allehanda publicerade år 2007 konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund. Publiceringen följdes av en debatt i media angående yttrandefrihet. Vårt syfte är att presentera klarhet i debatten och den metod vi har valt att använda är en beskrivande idéanalys. LÄS MER

 2. 2. Att motverka etnisk diskriminering : ur ett individuellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Emir Jukovic; [2005]
  Nyckelord :Diskriminering; Etnicitet; Integration; Rasism; Representation;

  Sammanfattning : Etnisk diskriminering är ett fenomen som kommit att bli allt mer vanligt förekommande i den mediala debatten. Sedan några år tillbaka utreds också diskrimineringstendenserna från statens sida, och nyligen har mer anslag garanterats statens särskilda utredare. LÄS MER

 3. 3. Förändring av den svenska generella välfärdspolitiken : en studie av prioriteringslistan i Landstinget i Östergötland

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Ewa Gouranius; [2004]
  Nyckelord :Political science; prioriteringar; landsting; rättvisa; lika omtanke och respekt; välfärdspolitik; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera, ur ett rättviseteoretiskt perspektiv, de förändringar av utbudet av hälso- och sjukvård i Östergötland som prioriteringslistan ger upphov till och att undersöka hur partiföreträdare i Landstinget i Östergötland uppfattar utbudsbegränsningarna. Syftet är även att från den empiriska delen möjliggöra en normativ diskussion om utvecklingen av den svenska välfärdspolitiken. LÄS MER