Sökning: "media delivery"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden media delivery.

 1. 1. RAISING A NEW COLLECTIVE VOICE THROUGH GREENFIELD UNION ORGANISING : The mobilisation and unionisation of workers and the establishment of a collective agreement at Foodora in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Banasiak; [2021]
  Nyckelord :workforce fragmentation; food-delivery platforms; greenfield organising; unions; collective agreement; agency; structures; interactions; resources mobilisation; learning; strategy; institutional change; fragmentation du travail; plateformes de livraison de repas; implantation syndicale; syndicats; accord collectif; agence; structures; interactions; mobilisation des ressources; apprentissage; stratégie; changement institutionnel; fragmentering av arbetsstyrka; matleveransplattformar; greenfield-organisering; fackföreningar; kollektivavtal; mänskligt agentskap; strukturer; interaktioner; mobilisering av resurser; lärande; strategiskt handlande; institutionell förändring;

  Sammanfattning : Following an actor-centred approach to institutional change, the aim of the study was to explore the process of ‘greenfield organising’ through which unions and collective bargaining structures are established in workplaces where there are none initially. A qualitative theory-oriented single case study, using some principles of the grounded theory, analysed the organising process and negotiations at Foodora in Sweden that resulted in a collective agreement. LÄS MER

 2. 2. Extracellular vesicles (EVs):roles in cell proliferation and transcriptomic analysis of HUVEC receiving cancerderived EVs

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Benyapa Tangruksa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Extracellular vesicles (EVs) are released by almost  all types of cells. EVs play an    important role in cell-to-cell communication by sending biomolecules such as mRNAs to    other cells via endocytosis. LÄS MER

 3. 3. Vilka realiserade konkurrensfördelar kan företag få med hjälp av digitala affärsmodeller?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Jernberg; Robert Lejon; [2021]
  Nyckelord :Competitive Advantages; Digital Business Models; Digitization; Business Models; Konkurrensfördelar; Digitala Affärsmodeller; Digitalisering; Digitisering; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Traditionella affärsmodeller ligger till grund för hur företag gör vinst och levererar kunskap. När samhället blir mer och mer digitaliserat ökar risken för misslyckande när en traditionell affärsmodell används. Ett sätt att minska risken är att transformera affärsmodellen till digital affärsmodell. LÄS MER

 4. 4. Hebe - A portable cleaning device for portable nebulisers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Elisabeth Muhrbeck; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A nebuliser is a drug delivery device administrating medication in the form of a mist inhaled into the lungs, and used to treat respiratory diseases or disorders. Daily sterilisation of the nebuliser is required to avoid bacterial growth, and to maintain a high functionality. LÄS MER

 5. 5. Den digitaliserade butiken : En studie av detaljhandelns digitala omställning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Vilma Larsson; Malin To; [2021]
  Nyckelord :phygital; retail; phygital retail; Digifysisk; handel; digifysisk handel;

  Sammanfattning : Ur tanken att det måste vara svårt för butiker att överleva och konkurrera med en rådande pandemi samt konkurrerande e-handel växte idén till grund för denna studie. Syftet med studien är att förklara hur ett antal små verksamheter inom handel har innoverat och digitaliserat delar av alternativt hela deras affärsmodell och bedriver digifysisk handel. LÄS MER